Het mag bekend zijn dat D66 voorstander is van het spoorzoneproject in Rijen. Het verbeteren van de perrons, het bouwen van een tunnel i.p.v. de huidige spoorbomen en het opkalefateren van de stationsomgeving juichen wij toe.
Maar de donkere wolken die eind vorig jaar boven de spoorzone kwamen te hangen, zijn nog lang niet weg. Integendeel. Het financiële tekort dat door het vorige college was genoemd blijkt inmiddels verder opgelopen van 15 naar 17 miljoen. Daardoor zijn de werkzaamheden op dit moment stopgezet, hetgeen de kosten alleen nog maar groter maakt. En er zijn nog vele risico’s en onzekerheden.

Vervelende erfenis van de oude coalitie
In de ogen van D66 is het vorige college van B&W, en de raadsmeerderheid van Kern ’75, VVD, CDA en Gemeentebelang, veel te lang blijven hangen in de wenselijkheid en mogelijkheid van een auto-te-gast tunnel. Terwijl het voor insiders al snel duidelijk werd dat een autotunnel niet goed verenigbaar was met de wens om die ook voor fietsers en voetgangers toegankelijk te maken. Diverse aanpassingen in het ontwerp hebben plaatsgevonden om de tunnel minder steil te maken. Zonder afdoende resultaat, behalve dan dat de projectkosten alsmaar opliepen. En zonder dat er uitzicht was of dat het project überhaupt haalbaar zal zijn. Het vorige college hoopte er op dat Rijk, provincie en ProRail financieel snel over de brug zouden komen. Maar ook dat bleek verkeerd ingeschat: maandenlang onderhandelen heeft helemaal niks opgeleverd. Pas dit najaar komt er duidelijkheid of het (oplopende) tekort van 17 miljoen wordt opgelost. En zo niet, dan hebben we een heel groot probleem.

De hobbel van auto- naar fietstunnel
Het nieuwe coalitieakkoord kiest terecht voor een andere tunnel. We zijn natuurlijk erg blij dat een van onze D66-speerpunten, nl. een toegankelijke langzaamverkeertunnel in Rijen i.p.v. een autotunnel, daarmee gehonoreerd wordt. Hier hebben we hard voor gestreden.
Maar de zorgen zijn daarmee nog niet weg. De nieuwe wethouder Scheifes heeft best een lastige taak, die door zijn voorgangers is achtergelaten. Allereerst het financiële tekort oplossen. Maar er zijn nog veel meer. Zo is nog lang niet duidelijk wat de Gilze-Rijen breuk betekent aan mogelijke schade voor de omringende woningen.
Afgelopen zaterdag kwam het bericht dat de NS, Prorail en het Rijk bezig zijn met het plan om twee keer zoveel intercity- en stoptreinen te laten rijden tussen Eindhoven en Breda. We horen ook van plannen om daarvoor de spoorrails te verdubbelen van twee naar vier. Dat zou het spoorproject in Rijen flink in de war kunnen sturen, omdat dat nog steeds uitgaat van het bestaande spoor. Ondanks de waarschuwing van D66 aan wethouder Diepstraten van twee jaar geleden om hier rekening mee te houden bij het ontwerp van het spoorviaduct. De verdubbelingsplannen waren toen bij het college onbekend, zei men. En zo hobbelen we van probleem naar probleem door onvoldoende visie, verkeerde planvoorbereiding, slechte kostenbeheersing en tekortschietende besluitvorming tot op heden. Hopelijk leert men ervan in het gemeentehuis!

Reacties kunnen naar fractie@d66gilzerijen.nl