Vaak krijgen we de vraag waar we ons nou als raads- en commissieleden mee bezig houden. Daarom kijken we graag met u terug op de afgelopen raadsvergadering en kijken vooruit naar de komende commissievergaderingen.

Terugblik raadsvergadering 13 juni
De raadsvergadering van 13 juni bestond uit 3 bespreekstukken, 5 hamerstukken en 3 moties vreemd aan de orde van de dag. Een relatief makkelijke raadvergadering met niet al te zware onderwerpen of onderwerpen waarbij de meningen al te veel uiteen liepen. De bespreekstukken waren vooral financieel van aard. Aan de begroting 2023 van de ABG organisatie hebben wat meer woorden vuil gemaakt. Als Kern ’75 geloven we in een sterke ABG organisatie ten dienste van haar medewerkers en onze inwoners.

Vooruitblik commissievergaderingen 4, 5 en 6 juli
De agenda van de commissie middelen van maandag 4 juli is relatief kort, één te bespreken raadsvoorstel en één raadsinformatiebrief (RIB). Op de agenda van de commissie ruimte van dinsdag 5 juli staan een aantal interessante onderwerpen. De raadsvoorstellen over het vaststellen van de geurgebiedsvisie voor Gilze en Rijen en het raadsvoorstel voor het vaststellen van het gemeentelijk fietsplan zijn er daar 2 van. Twee onderwerpen die wij als Kern ’75 zeer belangrijk vinden, omdat ze beide direct invloed hebben op de leefbaarheid van al onze inwoners. Daarnaast staan er ook 2 belangrijke raadsinformatiebrieven op het programma, het aangepaste tijdspad voor de spoorzone en het convenant luchthavenbesluit. Dan de vergadering van de commissie samenleving op woensdag 5 juli, met een onderwerp dat er voor ons als Kern ’75 zeker uitspringt. Namelijk het raadsvoorstel voor een aanvullend krediet voor de nieuwbouw van sporthal Achter de Tuintjes. Als Kern ’75 hebben we ons aan het eind van de vorige bestuursperiode duidelijk uitgesproken voor de bouw van een compleet nieuwe sporthal in Gilze.

Kortom voldoende onderwerpen om onze standpunten als Kern ’75 kenbaar en om in debat te gaan met andere partijen om zo tot een voor de inwoner zo goed mogelijk besluit te komen.

U bent van harte welkom om de commissievergadering en raadsvergaderingen bij te wonen in de raadszaal van ons gemeentehuis of online te volgen via www.gilzerijen.nl