Met ingang van 5 juli 2022 neemt David Vermorken afscheid van de politiek in Gilze en Rijen. Na 17 jaar actief geweest te zijn in de lokale politiek, is het tijd voor andere uitdagingen. David daarover: “Sinds 2005 ben ik betrokken geweest bij de politiek in Gilze en Rijen. Als campagneleider, commissielid, raadslid, fractievoorzitter, wethouder en lijsttrekker van de VVD Gilze en Rijen heb ik veel kanten van de lokale politiek gezien. Nu is het echter, na zo’n 17 jaar actief betrokken te zijn geweest bij de lokale politiek in Gilze en Rijen, tijd voor iets anders. Vanaf dinsdag 5 juli ga ik in Hengelo samenwonen met mijn vriend en toekomstige echtgenoot Onno.”

Trots
Met trots kijkt David terug op de afgelopen 17 jaar: “Gilze en Rijen is met recht een veelzijdige en dynamische gemeente. De ontwikkelingen die de gemeente de afgelopen 17 jaar heeft doorgemaakt zijn enorm. We hebben fantastische voorzieningen waar we enorm trots op mogen zijn. Onze sportparken zijn van topniveau en onze schoolgebouwen voldoen aan de hoogste eisen. We hebben enorm veel lokale, innovatieve ondernemers die zorgen voor werkgelegenheid. Dat de gemeentelijke lasten tot de laagste van Nederland behoren, het weerstandsvermogen weer nieuwe investeringen mogelijk maakt en we daarmee ook kunnen blijven investeren in onze vier dorpen, onze samenleving en onze inwoners, is echt een enorm voorrecht.”

Dank
Politiek is mensenwerk. Ook daar kijkt David met genoegen op terug: “Zonder de steun van alle leden van de VVD Gilze en Rijen had ik dit nooit kunnen doen. Ik ben heb dan ook in de eerste plaats dankbaar voor alle kansen die ik van hen heb gekregen, hun steun en hun vriendschap!”

“Je kiest als gemeenteraadslid je collega’s van andere partijen niet uit. En het debat mag, en moet, ook op het scherp van de snede gevoerd worden. Felle discussies op de inhoud, maar niet op de persoon. Niet in de raad, maar ook niet in het weekblad of op social media. Ik wil dan ook alle (oud-)collega’s in de gemeenteraad en het college hartelijk danken voor de samenwerking.”

“Een bijzonder woord van dank is op zijn plaats voor alle medewerkers van de ABG-organisatie en de griffie. De betrokkenheid van alle medewerkers bij onze vier dorpen, de inwoners, verenigingen en ondernemers is enorm. We moeten echt trots zijn op hun inzet, bevlogenheid en expertise. Want zonder hen, kunnen we nog zoveel wensen uiten in de raadszaal, maar gebeurt er uiteindelijk niets. Ik hoop dat ook de komende jaren de ABG-medewerkers het respect en vertrouwen krijgen dat ze verdienen.”

Nieuwe uitdaging
Inmiddels heeft David ook een nieuwe uitdaging gevonden. Op dinsdag 5 juli is hij namelijk voorgedragen als VVD-wethouder in de Twentse gemeente Borne. De Bornse raad heeft hem vervolgens unaniem benoemt. David daarover: “Ik ben vereerd dat de VVD in Borne mij voordraagt als wethouder en met de unanieme steun van de gemeenteraad. Ik heb er zin in om aan de slag te gaan in Twente!”

Opvolging
David was bij de laatste verkiezingen lijsttrekker van de VVD Gilze en Rijen en sinds de verkiezingen fractievoorzitter. Als fractievoorzitter wordt hij opgevolgd door VVD-raadslid Hans van Nistelrooij. Bart van Enschot uit Gilze wordt op 11 juli beëdigd als nieuw raadslid van de VVD Gilze en Rijen. “Een pittige uitdaging om een zo ervaren en kundig persoon als David op te volgen” aldus Bart van Enschot. “De afgelopen tijd heb ik veel van hem kunnen leren en samen met een kundige en enthousiaste VVD-fractie ga ik dit vol enthousiasme en vol energie oppakken. Mijn uitgebreide kennis en ervaring gaan me hier zeker ook bij helpen”.