D66 wil al jaren fietsen in onze gemeente bevorderen. Fietsen is gezond, leuk en milieuvriendelijk. Voor afstanden kleiner dan 5 km is de fiets het eerste vervoermiddel. Jammer genoeg is het nog lang niet overal binnen onze gemeente veilig en prettig om te fietsen. Daarom waren wij blij dat de gemeente (eindelijk) met een fietsbeleidsplan kwam.

Met de uitgangspunten van het fietsplan kan D66 instemmen. Helaas bleek het uitgewerkte stuk meer op een kapstok voor verdere invulling van de te nemen maatregelen, dan een concreet plan van aanpak. Zo zijn er bijvoorbeeld geen knelpunten of situaties in kaart gebracht waar relatief makkelijk is iets te verbeteren. Ook met de informatie die is opgehaald bij de inwoners is niets gebeurd. D66 is dan ook teleurgesteld in het rapport dat duizenden euro’s heeft gekost.

Initiatieven vanuit D66
Maar om het fietsbeleidsplan concreter proberen te maken diende D66 in de raadsvergadering van 18 juli drie voorstellen in. Antonet Krol, fractievoorzitter D66: “Om het makkelijker te maken met de fiets naar de winkels te kunnen vroegen wij het college om bij alle maatregelen erop te letten dat fietsers via extra comfortabele en veilige routes naar winkel(centra) en publieke voorzieningen kunnen. Ook vroegen wij om fietser binnen de bebouwde kom overal voorrang te geven (uitgezonderd waar het onveiliger wordt). Tot slot vroegen wij om bij de uitwerking van de plannen inwoners en ervaringsdeskundigen te betrekken zodat iedereen gebruik kan maken van de verbeteringen (inclusie). Helaas haalde alle drie deze aanvullingen het niet. Een gemiste kans om het plan concreter te maken, vinden wij”.

Graag doortastender beleid
De oproep aan het college om de knelpunten sneller in zicht te brengen, kreeg wel brede steun in de gemeenteraad. Krol: “Dat deze lijst pas in het voorjaar 2023 beschikbaar komt vinden wij onbegrijpelijk. Oud-wethouder Diepstraten gaf vorig jaar al aan dat een dergelijke lijst bestaat. Daarnaast hebben veel inwoners een reactie gegeven op het fietsbeleidsplan. Echter doordat de lijst er pas zo laat is betekent hoogstwaarschijnlijk dat er ook in 2023 nog niets gebeurt. Wij hadden graag een meer doortastend beleid gezien.”
Reactie? Mail: fractie@D66gilzerijen.nl