Een steeds groter wordende groep mensen heeft het financieel moeilijk. Dat komt omdat de energiekosten (gas en elektriciteit), de prijzen in de winkel en aan de benzinepomp de pan uitrijzen. Gelukkig is de regering al voor 2022 met 7 miljard euro bijgesprongen om de energierekening en de benzineprijzen te verlagen, maar voor velen is dat nog onvoldoende. Ook de gemeente kan helpen de armoedeproblematiek niet verder op te laten lopen. Maar doet onze gemeente voldoende?

Energietoeslag is goed initiatief van regering
De oorlog in Oekraïne laat zijn sporen na. De gaskraan is door de Russen dichter gedraaid en de prijzen zijn gestegen omdat sommige voedingsmiddelen schaarser zijn geworden. De gevolgen slaan nu hard toe bij degenen die het niet al te breed hebben.
Gelukkig heeft het kabinet per 1 april jongsleden de accijnzen (belasting) op energie verlaagd, maar vooral degenen met aflopende energiecontracten voelen de pijn van prijsverhogingen. Ook heeft de regering de energietoeslag 2022 van 1.300 euro mogelijk gemaakt voor degenen die een inkomen hebben tot 120% van het bijstandsniveau. Dat helpt in ieder geval, tenzij je net boven deze inkomensgrens zit. Frits van Vugt, raadslid D66: “wij sporen het college van B&W aan om deze energietoeslag snel uit te betalen, en daar niet maanden mee te wachten, zoals wij ook wel als klacht vernemen.”

College moet méér doen aan armoedebestrijding
Het nieuwe college heeft als plan voor 2023 opgenomen om onderzoek te doen hoe het beleid voor mensen met een laag inkomen kan worden verbeterd. Van Vugt: “aan wéér een onderzoek hebben we niks. Zo’n onderzoek is er twee jaar geleden al geweest en dus onnodig. Wij verzoeken wethouder Doremalen (PvdA) om de wens van veel politieke partijen in te willigen, die zij deden vóór de verkiezingen, namelijk om de bijzondere bijstand te verruimen naar 130% van de bijstandsnorm. Daarmee kunnen ook de kinderparticipatieregelingen (sport- en cultuurfonds) worden verbreed.”
D66 snapt ook niet waarom het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats (tot nu toe gratis) voortaan 300 euro moet kosten. Van Vugt: “Hiermee dupeer je vooral sociaal zwakkere personen”. Maar wethouder Machielsen (Kern ’75) hield voet bij stuk om deze groep extra te belasten.

Reactie? Mail: fractie@D66gilzerijen.nl