Sinds 2012 is VIP voor Elkaar actief in onze gemeente. En dat de organisatie voor en door inwoners haar sporen heeft verdiend blijkt wel uit de eerste plaats bij de Nationale Vrijwilligersprijs 2022. Het VIP wil een zelfstandige snel handelende organisatie blijven en dat begrijpen we als CDA heel goed.

Wat vooraf ging
In 2020 heeft de gemeenteraad een raadsvoorstel aangenomen waarin de ontwikkelrichting van SCMO (sociaal culturele en maatschappelijke organisaties) is vastgesteld. Hierin is o.a. voorgesteld om in 2023 het VIP los te koppelen. Het VIP zou dan onderdeel moeten worden van het Dorpsteam en dus niet langer onder de paraplu van SCMO vallen. Het hele proces, waarin de verschillende organisaties met elkaar in gesprek moesten gaan is, zoals we hoorden, niet zonder horten of stoten gegaan.

Ontwikkelingen en zorgen
We zijn inmiddels 2 jaar verder. Vorig jaar heeft de bestuurder van SCMO samen met de vertegenwoordigers van het VIP en Cultuurplaats contact gezocht met de verschillende fracties en ook toen hun zorgen geuit. Het CDA heeft destijds een goed gesprek met hen gehad en de conclusie getrokken dat het onverstandig is om dit voornemen door te zetten. Mede daardoor hebben we het onderwerp in ons verkiezingsprogramma 2022- 2026 opgenomen. Net voor de zomervakantie trok SCMO en het VIP opnieuw aan de bel. Het nieuwe subsidiekader bleek in april te zijn vastgesteld door het vorige college en daarin valt o.a. te lezen dat het VIP vanaf 2023 wordt ondergebracht bij het Dorpsteam. Ook lezen we dat Contour de Twern de regie gaat voeren.

Oplossing
Het CDA is van mening dat Het VIP, een goed lopende organisatie is die heel dicht bij inwoners staat. Het op laten gaan in het dorpsteam en onder regie van Contour de Twern moeten werken doet in onze ogen afbreuk aan deze zorgvuldig opgebouwde vrijwilligersorganisatie met ruim 400 vrijwilligers. Vorige week heeft het CDA een intensief gesprek gehad met vertegenwoordigers van het VIP en SCMO. We roepen de verantwoordelijk wethouder op om samen met het VIP en de andere organisaties snel tot een gedragen oplossing te komen.

Janet Frankemölle
Fractievoorzitter CDA Gilze en Rijen