De wens van de leerlingen van basisschool De Wildschut gaat in vervulling. Net voor de meivakantie start de aanleg van het nieuwe schoolplein bij het schoolgebouw. We nemen afscheid van het tijdelijke schoolplein. Door een brief van de leerlingen kwam de aanleg van een nieuw schoolplein ineens heel snel. Leerlingen, medezeggenschapsraad en leerkrachten dachten mee over de inrichting. We willen wil iedereen bedanken voor het meedenken. Het resultaat is dat we een mooi, leuk en veilig speelplein gaan aanleggen.

Speelzones
Iedereen op school gaf aan wat ze belangrijk vinden om het nieuwe schoolplein zo mooi mogelijk te maken. We namen alle tips en ideeën mee in het plan.
We lieten het ontwerp begin maart zien aan de kinderen die de brief aan de gemeente schreven en aan ouders van de medezeggenschapsraad. De kinderen waren erg enthousiast. Ze vonden het ontwerp erg leuk. We delen het schoolplein op in verschillende stukken. Een veld voor balspellen, een plek om lekker te zitten, rekstokken, een prachtige water/zandberg en een educatieve tuin om lekker in de schaduw te zitten. En er komt nog veel meer. Wat? Dat zien we vanzelf als het schoolplein er ligt!

Veilig naar school
Op advies van de medezeggenschapsraad keken we nogmaals gekeken naar de veiligheid rondom het verkeer. We zijn het erover eens dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk kinderen op de fiets of te voet naar school komen. Dat is gezond en beter voor het milieu. Fietsen en lopen houden het dorp rond de schooltijden een stuk veiliger. Voor ouders die er wel voor kiezen om kinderen met de auto naar school te brengen, komen er een aantal kiss & ride parkeerplaatsen. Ouders zetten hier hun kind af en kunnen dan snel doorrijden. Een verkeerskundige keek mee naar het plan. Deze gaf aan dat het plan helpt bij de verkeersveiligheid.

Aan de slag
Het werk kan nu echt beginnen! Half april starten de eerste werkzaamheden. We verwachten dat het schoolplein voor de zomervakantie klaar is. Het was lang wachten maar gelukkig hebben we samen een mooi en veilig plan gemaakt.