Op 25 april werd bekend dat provincie een besluit heeft genomen over het vervolg van het project N282 Rijen-Hulten-Reeshof. Omdat er voorlopig geen vergunningen verleend worden, is de verstrekte opdracht aan de aannemer aangepast. De N282 wordt tussen Julianastraat en N631 vooralsnog niet verdubbeld. Ook wordt de N282 bij Hulten niet autoluw gemaakt. Daarmee maakt de provincie hooguit een begin. Het besluit van de provincie doet pijn, vooral in Hulten. Het college reageert met een brief naar de provincie en rekent erop dat de provincie alle gemaakte afspraken uiteindelijk gaat nakomen. Uitstel en geen afstel dus.

Pijnlijk besluit
Zoals gezegd doet het besluit van de provincie pijn, vooral in Hulten. Het college ziet ook dat dit de minst pijnlijke optie is op dit moment. Het zorgt er voor dat niet het hele project langdurig op pauze gaat en vertraging oploopt.

Gemaakte afspraken ongewijzigd
De provincie geeft aan dat het de afspraken wil blijven nakomen die zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. Dat betekent dat het gaat om een fasering van het project en de gemeente zicht houdt op een autoluw Hulten en een verbreding van de N282 tot aan de N631.

Gemeente rekent op provincie
Het college rekent er samen met onze inwoners op dat:
* er sprake is van fasering van het totale project en er geen sprake is van een planaanpassing;
* de projectonderdelen die nu zijn geschrapt uit de opdracht aan de aannemer alsnog gaan plaatsvinden zodra het kan;
* de provincie in samenspraak met de bewoners van Hulten en de gemeente extra tijdelijke maatregelen in beeld brengt en deze uitvoert;
* de benodigde middelen – financieel en in de vorm van ingekochte stikstofruimte -behouden blijven en ingezet worden voor de realisatie van de rest van het project, zodra dat weer kan;
* de situatie niet van invloed is op de ontwikkelingen die zijn ingezet op basis van de uitgangspunten zoals die zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst en het vastgestelde bestemmingsplan, – zoals de verbetering van de stationsomgeving, Tussen de Leijen, Rijen Zuid;
* de provincie de opgelegde herplantplicht en de afgesproken natuurcompensatie als onderdeel van de werkzaamheden die nu wel doorgaan, daadwerkelijk uitvoert.

Het college heeft de provincie gevraagd om bovenstaande punten te bevestigen. En het heeft gevraagd om in samenspraak met inwoners van Hulten en de gemeente tijdelijke maatregelen te nemen om Hulten alvast zo autoluw mogelijk te maken. We rekenen erop dat de provincie ook dit in gang zet.