Scoutinggebouw De Zwerfkei in Rijen is in 1986 gebouwd en dringend aan vernieuwing toe. Het gebouw voldoet niet meer aan de huidige duurzaamheids- en toegankelijkheidseisen. Ook is het te klein geworden voor Scouting Rijen, het ledental is in de loop der jaren verdubbeld. Scouting Rijen maakte plannen om het gebouw te vernieuwen en uit te breiden. Het college en Scouting Rijen hebben nu ook afspraken gemaakt over de financiering. Het laatste woord is aan de gemeenteraad. Het college vraagt de gemeenteraad om 50% bij te dragen in de kosten en voor een deel van de investering van Scouting Rijen een renteloze lening te verstrekken aan de vereniging.

Opening Scoutinggebouw De Zwerfkei eind jaren 80

Bloeiende vereniging
Scouting Rijen bestaat sinds 1936, is uitgegroeid tot een bloeiende vereniging en één van de grootste scoutinggroepen van Nederland. Sinds de oprichting heeft Scouting Rijen veel verschillende locaties gehad. In 1986 kwam er na 50 jaar een einde aan het zwerven door Rijen en is het huidige gebouw ‘De Zwerfkei’ in gebruik genomen. De vereniging is zuinig op het gebouw en het wordt goed onderhouden, maar sinds de eerstesteenlegging is er wel het één en ander veranderd.

Leren door te doen
Bij Scouting Rijen leren kinderen, jongeren èn volwassenen door te doen. Er is een gevarieerd programma-aanbod op basis van acht activiteitengebieden: uitdagende scoutingtechnieken, expressie, sport & spel, buitenleven, identiteit, internationaal, samenleving en veilig & gezond. Wethouder Marielle Doremalen: “Net zoals sport en cultuur is scouting een belangrijke voorziening voor jongeren. We hebben in de afgelopen maanden in goed overleg afspraken kunnen maken. Er ligt een prachtig en efficiënt plan. Het geduld van Scouting Rijen is in de afgelopen periode soms op de proef gesteld. We hebben een zorgvuldige afweging moeten maken, omdat er weinig ruimte is voor nieuwe investeringen. Scouting Rijen verdient complimenten voor hun geduld en de zorgvuldigheid waarmee de plannen zijn gemaakt en doorgerekend.”

Basisvoorziening
Laurens Wagemakers namens de verbouwingscommissie Scouting Rijen: “Met de verbouwing realiseren we een toekomstbestendig scoutinggebouw, toegankelijk en duurzaam, fris en sfeervol! Het zal het scoutingspel nieuwe mogelijkheden bieden en voor een brede doelgroep aantrekkelijk houden.” Vanwege de maatschappelijke meerwaarde zijn de scoutingverenigingen door de gemeente ook aangemerkt als een basisvoorziening. Scouting Rijen is samen met Scouting Gilze één van de weinige verenigingen in onze gemeente die inclusieve activiteiten aanbiedt.

Iedereen welkom
“Bij Scouting Rijen is iedereen welkom, we vinden het belangrijk dat iedereen bij Scouting Rijen zichzelf kan zijn, ongeacht sekse, geaardheid of culturele achtergrond. Dit geldt ook voor kinderen met een fysieke of verstandelijke beperking.” Uit onderzoek blijkt dat bij Scouting gemiddeld 20% van de jeugdleden gedrags- of (zwakke) beperkingen op verstandelijk gebied heeft. “Bij Scouting Rijen hebben we een inclusief programma-aanbod en is er ook ruimte voor kinderen met een beperking. Op het moment dat wij niet meer kunnen voorzien in een passende plek en begeleiding voor deze kinderen/jongeren verwijzen we hen door naar groepen in de regio die zijn gespecialiseerd in het scoutingspel voor kinderen met een beperking.”

Op 2 oktober 2023 behandelt de gemeenteraad het voorstel om als gemeente voor 50% bij te dragen in de kosten en voor een deel van de investering van Scouting Rijen een renteloze lening te verstrekken aan de vereniging.