De VVD Gilze en Rijen is aan de slag voor onze 4 dorpen, ook voor het beste vervolg van de nieuwe sporthal in Gilze.

Beheersbaarheid van kosten
De afgelopen week hebben veel inwoners van onze gemeente hun zorgen geuit over de alsmaar oplopende kosten van de nieuwe sporthal in Gilze. Iedereen is het er wel over eens dat er in Gilze een nieuwe sporthal moet komen, maar over de uitvoering en de inmiddels fors opgelopen kosten zijn de meningen verdeeld.
VVD-raadslid Bart van Enschot hierover: “de afgelopen week ben ik door vele inwoners van Gilze aangesproken over het bericht dat de kosten van de sporthal met € 2,5 miljoen worden verhoogd tot een totaalbedrag van € 12,5 miljoen, een stijging van ca. 300% ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Daarnaast vragen die inwoners zich af of het nu niet het moment is om met name de locatie van de nieuwe sporthal nog eens kritisch te bekijken”.
Hiermee wordt gedoeld op een alternatieve locatie op het sportpark Verhoven waar nu ook de tijdelijke sporthal/blaashal is geplaatst.
VVD-fractievoorzitter Hans van Nistelrooij: “We mogen niet onbeperkt financiële middelen blijven inzetten voor de realisatie van de nieuwe sporthal, ook al worden de kosten uitgesmeerd over een periode van 40 jaar. Middelen die we hiervoor inzetten kunnen niet voor andere opgaven worden ingezet. De financiële middelen van onze gemeente zijn niet onuitputtelijk”.

Alternatief
VVD Gilze en Rijen heeft al eerder gepleit de locatie op sportpark Verhoven te onderzoeken en zo te komen tot een concentratie van sportactiviteiten en -verenigingen. Bart van Enschot hierover: “De gebruikers van de huidige sportaccommodaties op Verhoven zijn uitermate tevreden over deze locatie, deze is goed bereikbaar met meer dan voldoende parkeergelegenheid. Vaste gebruikers en verenigingen van de sporthal zijn zeker niet allemaal tegen een alternatieve locatie, zij ervaren momenteel ook de voordelen van de locatie Verhoven”.

Hans van Nistelrooij vervolgt: “De gemeente staat voor een grote opgave voor het bouwen van woningen waarbij de beschikbare ruimte een uitdaging is. Bouwen op deze locatie betekent een mooie inbreiding en is uitermate geschikt door de centrale ligging voor woningen voor senioren. Daarnaast komt het financieel plaatje er geheel anders uit te zien door de verkoop van de ondergrond en parkeerplaats bij de huidige locatie”.

Doe ook mee met ons!
Je kunt ons bereiken via vvdgilzerijen@outlook.com en via https://gilzerijen.vvd.nl Facebook en Instagram.