De laatste raadsvergadering voor de vakantie staat altijd in het teken van de perspectiefnota: het financieel vooruitzicht voor een periode van vier jaar. De perspectiefnota is vrijwel beleidsarm. Ofwel: buiten woningbouw, verduurzaming en het in gang zetten van de transformatie in het sociaal domein geen nieuwe dingen en vooral verstevigen van wat je hebt.

In het verleden zijn enkele forse, maar noodzakelijke investeringen ingezet. Denk aan de sporthallen in Rijen en in Gilze, de Spoorzone (met een fietstunnel in plaats van de duurdere autotunnel) en een kantoor voor onze ABG medewerkers. In deze financieel onzekere tijd waarin het rijk veel minder geld toebedeelt aan de gemeenten vanaf 2026, is het tijd voor een pas op de plaats. Scherpe keuzes moeten gemaakt worden: het geld en de ambtelijke capaciteit is er niet voor.

Riolering op orde
De komende twee jaar wordt de staat van onze riolering volledig in beeld gebracht. Dit om vervolgens de riolering te vernieuwen waar dat nodig is, zodat calamiteiten voorkomen kunnen worden en onze inwoners op een goed werkend rioleringsstelsel kunnen vertrouwen. De inwoners van Gilze en Rijen mogen nog veel jaren van de PvdA verwachten dat goed beheer, zowel sociaal als in de openbare ruimte, de boventoon gaat voeren.

Gratis kranten voor minima
DPG media biedt voor een periode van drie jaar gratis kranten aan voor mensen met een kleine beurs. De PvdA Gilze en Rijen diende tijdens de raadsvergadering voor de zomer een motie in met de vraag om na te gaan of onze gemeente nog bij dit initiatief kan aansluiten. Iedere inwoner heeft recht om nieuws en achtergronden daarvan te kunnen lezen ongeacht het inkomen. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor de motie.

Rentmeesterschap
Sociale voorzieningen willen we ook in financieel zware tijden graag op niveau houden. Hetzelfde geldt voor het groen. Het coalitieprogramma heet niet voor niets ‘duurzaam, groen en sociaal Gilze en Rijen’. Gewoon goed rentmeesterschap. Elke burger, elke inwoner van Gilze en Rijen heeft daar recht op. Heeft u over dit onderwerp vragen of wilt u wat kwijt: mail of bel met de PvdA-fractie: ton.van.gageldonk@pvdagilzerijen.nl 06-22972749.