De gemeenteraadsverkiezingen liggen alweer twee maanden achter ons. De nieuwe raadsleden hebben de eed afgelegd. Een nieuwe coalitie is gevormd en wethouders zijn benoemd. Het college en de Kern ’75 fractie zijn gestart om het coalitieprogramma te realiseren. Het bestuur van Kern ’75 kijkt alweer vooruit. 

Op onze algemene ledenvergadering op 12 april j.l. werd het coalitieprogramma na toelichting door de onderhandelaars goedgekeurd. Maar ook waren er enkele mutaties in het bestuur. Aftredend en niet herkiesbaar waren Johan Cornelissen en Natal van Riel. Aftredend en opnieuw gekozen was Corrie Gillis. Als nieuwe bestuursleden werden Martijn Bink, Huub Quirijnen en Walter de Vet (secretaris) benoemd.

Kern ’75 is een ledenpartij. We prijzen ons gelukkig met een actieve achterban die waar nodig meedenkt, meehelpt en meepraat. Want politiek is meer dan alleen de besluitvorming in de raadszaal. Kern ’75 wil ook actief zijn met het ophalen van ideeën, plannen uitwerken, voorstellen bespreken met inwoners en de fractie ondersteunen in het fractieoverleg en als commissielid. We kunnen daarmee meer mensen betrekken bij de politiek. Het is ook een leuke manier om kennis te maken met Kern ’75 als lokale politieke partij.

Het bestuur van Kern ’75 kijkt alweer vooruit. Want over vier jaar zijn er opnieuw verkiezingen. En voorbereidingen daarvoor beginnen al over twee en een half jaar. Als lokale partij kijken we uit naar betrokken kandidaten uit verschillende kerkdorpen en een juiste mix van ervaring en nieuwe talent. Als we terugkijken op de laatste verkiezingen dan zijn we trots op onze kieslijst en onze kandidaten. Maar we beseffen ook dat er geen vrouw op een verkiesbare plaats stond en er te weinig jongeren betrokken zijn.

Werk aan de winkel dus. Graag willen we nieuwe leden verwelkomen die Kern ’75 mee willen versterken en mee helpen veranderen. Wil je met ons kennismaken, neem dan contact met ons op via info@kern.75.nl.