De laatste vergadering voor het zomerreces zit erop. Met een start om half 5 en een afronding na middernacht hebben we vele facetten van de perspectiefnota besproken. Een vergadering waarin we ook afscheid hebben genomen van onze griffier Saskia van Dijk.

Saskia gaat ons na 3 jaar verlaten. Een periode waarin ze samen met haar team keihard heeft gewerkt voor onze raad en voor inwoners. Ze stond ons met raad en daad terzijde. Saskia dank je wel en heel veel succes in Krimpenerwaard!

Vrijwilligers
Het CDA is heel tevreden dat onze motie ‘Ontzie verenigingen en maatschappelijke organisaties die draaien op vrijwilligers bij bezuinigingen’ is aangenomen. Zij zijn onmisbaar en zijn het fundament waarop de samenleving is gebouwd. Een ruime meerderheid van de raadsleden heeft samen met het CDA uitgesproken zich maximaal in te spannen, verenigingen en maatschappelijke organisaties die drijven op vrijwilligers te ontzien in het maatregelenpakket. In september krijgen we een eerste inkijk in de mogelijke maatregelen. Uiteindelijk zullen we volgend jaar zomer bij de perspectiefnota 2026 de uitkomsten en keuzes hiervan terugzien.
Verder zijn er ook veel moties en amendementen door andere partijen ingediend. Veel daarvan hebben we ondersteund. Ongetwijfeld zult u over die voorstellen nu of later artikelen van andere partijen lezen.

Veiligheid
Voor het CDA blijft veiligheid een belangrijk speerpunt. We zien in ons straatbeeld een nieuw fenomeen de ‘fatbike’. Hopelijk komt hier snel landelijke regelgeving voor, want met name de opgevoerde exemplaren zorgen voor veel overlast op meerdere plekken in de gemeente en leveren gevaarlijke situaties op. Het is goed om te horen dat de afdeling veiligheid, die al zoveel taken op zijn bordje heeft, ook voor dit probleem aandacht heeft.

Onze fractie wenst iedereen een fijne én veilige vakantie toe. Ook wij doen even een stapje terug.

Contactgegevens CDA- fractie j.frankemolle@cdagilzerijen.nl