Van maandag 5 tot en met zaterdag 10 maart februari 2018 wordt in Rijen gecollecteerd voor de landelijke Jantje Beton Collecte.

45.000 collectanten van zo’n 1600 jeugdclubs gaan dan de straat op namens hun jeugdclub om geld op te halen voor spelen en bewegen in de eigen buurt. De helft van de opbrengst mogen jeugdclubs zelf houden en dat komt goed uit in tijden van teruglopende subsidies.

In RIJEN wordt gecollecteerd door de leden van de Scouting en vrijwilligsters van speel-o-theek ‘t TREINTJE. De collectanten zijn in wijken verdeeld, zodat niet twee keer bij u wordt aangebeld.

Het belang van spelen:

School, huiswerk, sport, muziekles, liken, delen: kinderen krijgen het drukker en drukker. Omdat we steeds meer binnen werken en binnen leven, worden dingen  als speelplaatsen en buiten spelen steeds minder vanzelfsprekend. Eén op de vijf kinderen speelt niet of slechts één keer per week vrij buiten. Spelen is bijzonder belangrijk. Kinderen moeten bewegen voor een gezonde ontwikkeling. Eigenlijk zou iedereen wat meer moeten spelen!

GEEF DUS AAN JANTJE BETON VOOR NU EN VOOR DE TOEKOMST.

Meer informatie kunt u vinden op: http://jantjebeton.nl/collecte