Op 4 oktober zijn de tien voor de titel Kunststad van het jaar 2019 genomineerde steden bekend gemaakt. Opvallend is dat, net als vorig jaar, geen van de drie grote steden is genomineerd. Wel enkele middelgrote steden als Amersfoort, Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Leeuwarden. Op 129 steden zijn stemmen uitgebracht. 

De verkiezing vindt in twee ronden plaats. Na de eerste ronde zijn de genomineerde steden bekend. Dit jaar zijn dat in alfabetische volgorde: Amersfoort, Assen, Breda, Eindhoven, Elburg, Gilze en Rijen, ’s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden en Schiedam. Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Leiden waren vorig jaar ook genomineerd.

In de eerste ronde kan iedereen een stem uitbrengen op de gemeente die men graag Kunststad van het jaar wil laten zijn. Door toepassing van correcties op basis van het aantal inwoners van de gemeenten, wordt de invloed van inwonersaantallen geneutraliseerd.

In de tweede ronde beantwoorden de genomineerde steden enkele specifieke vragen. De antwoorden geven aanvullend inzicht in de wijze waarop het kunstbeleid door de betreffende gemeenten wordt geconcretiseerd. Een tienkoppige vakjury kiest uiteindelijk, met name ook op basis van de door de gemeenten verstrekte antwoorden op de voorgelegde vragen, uit de genomineerde steden de winnaar.

Nationale kunstweek van 10 t/m 18 november
Tijdens de Nationale Kunstweek worden de winnende stad en de steden die op de tweede en derde plaats zijn geëindigd, geëerd. De Kunststad van het jaar 2019 krijgt op zondag 11 november tijdens de Nationale Kunstdagen een trofee overhandigd die door Lidy Ponte is gemaakt.

De verkiezing Kunststad van het jaar onderstreept de waarde die beeldende kunst in een samenleving kan spelen en honoreert de gemeenten die die waarde niet alleen onderkennen maar ook op een actieve en positieve manier uitdragen. De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd in het kader van de Nationale Kunstweek, dit jaar van 10 t/m 18 november.