Donderdag 25 oktober hebben Annemiek Messer van VIPvoorelkaar en Miranda van Riel van Cultureel Centrum De Boodschap, samen met bestuurder Ingrid Langen, een cheque in ontvangst mogen nemen van de Rabobank in het kader van de Clubkas Campagne.

De dames waren erg verguld met het bedrag dat ze mochten ontvangen van Ricardo Smits en Margot Crul van de Rabobank. Voor de beplanting bij de Beweegroute bij Cultureel Centrum De Boodschap was € 553,79 opgehaald en voor VIPvoorelkaar € 444,85.

VIPvoorelkaar kan het geld goed gebruiken voor algemene ondersteuning van de diverse ‘Maatjesprojecten’ die ze draaien bij het Vrijwilligers Informatie Punt.

Beweegroute
Met de Beweegroute wil cultureel centrum De Boodschap (samen met VITA) inwoners van Rijen stimuleren om meer te bewegen. Op de route kan men om de 50 à 100 meter een oefening doen, gebruikmakend van bestaand straatmeubilair, bomen of een toegevoegd beweegtoestel.
Geld ten goede aan mooie initiatieven in de regio
De basisgedachte van de Rabobank Clubkas Campagne is dat leden van Rabobank Tilburg en omstreken inspraak krijgen op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven.
Bij de Rabobank Clubkas Campagne konden de leden van 2 tot en met 14 oktober hun stem uitbrengen. Voor elke stem ontvingen de deelnemende organisaties een bedrag. Totaal is er € 200.000,- verdeeld, dat ten goede komt aan allerlei mooie initiatieven in de regio.