Eigen bar Seniorenvereniging Rijen blijft behouden

De Seniorenvereniging Rijen (SVR) is gehuisvest in CC De Boodschap. De vereniging beheert daar in de Oase voor leden haar eigen bar. Enige tijd geleden bleek dat het de vraag was of de bar kon blijven bestaan. Het bestuur van de CCGR (Culturele Centra Gilze en Rijen) gaf aan dat er problemen waren rondom de horecawetgeving. Nu is er een oplossing gevonden.

Vragen PvdA Gilze en Rijen

In september vorig jaar ontving de PvdA Gilze en Rijen signalen dat er problemen waren rondom de bar in eigen beheer van de SVR. De fractie stelde hierover daarom schriftelijke vragen aan het college van B&W. Daaropvolgend werden deze vragen behandeld in de raadscommissie samenleving. Voor de PvdA was en is het belangrijk dat de bar van de SVR behouden blijft en dat de leden daar de mogelijkheid moeten houden om een consumptie te krijgen tegen een laag tarief. Op dat moment waren de gesprekken tussen de SVR en de CCGR helemaal vastgelopen en de PvdA riep de wethouder op om deze weer vlot te trekken door de gemeente of een andere onafhankelijke partij te laten bemiddelen. Andere raadsfracties sloten zich aan bij de oproep van de PvdA.

Oplossing gevonden

Na deze vragen van de PvdA en de behandeling daarvan in de commissie samenleving heeft de wethouder inderdaad besloten om als gemeentebestuur een bemiddelende rol te spelen in de discussie tussen de SVR en de CCGR. Hierop is nu de oplossing gevonden door de SVR een eigen vergunning te laten aanvragen om te voldoen aan de horecawetgeving. Dit gaat nu gebeuren. Marielle Doremalen, raadslid PvdA Gilze en Rijen: “Ik ben heel blij dat er nu een oplossing is waardoor de bar in de Oase behouden kan blijven. Daar kunnen de leden van de SVR een kopje koffie of thee blijven gebruiken tegen een gereduceerd tarief zoals dat eigenlijk bij alle seniorenverenigingen in Nederland mogelijk is”. Het bestuur van de SVR heeft de PvdA bedankt voor de steun die de SVR van de PvdA heeft gekregen.

Zichtbaar betrokken

De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met

Marielle Doremalen, ermado@live.nl06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl