Vanaf medio oktober 2019 zal de website www.zorgklikgilzerijen.nl online staan. Op deze website staan instanties:

  • voor ondersteuning
  • voor informatie
  • voor advies
  • voor begeleiding
  • voor zorg
  • voor arbeidsparticipatie

waarvoor je GEEN verwijzing van de Gemeente nodig hebt.