13 februari: inloopbijeenkomst over de concept-gebiedsvisie stationsgebied
De gemeente heeft in de afgelopen jaren de haalbaarheid onderzocht van het plan om de spoorwegovergang Julianastraat-Stationsstraat te vervangen door een onderdoorgang en de perrons te vernieuwen. Op 30 september 2019 heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om in 2020 en 2021 op basis van de uitkomsten van alle voorbereidende onderzoeken de herontwikkeling van de stationsomgeving verder voor te bereiden.

Om de onderdoorgang aan te leggen en de perrons te vernieuwen, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Voordat de gemeente een nieuw bestemmingsplan maakt, komt er eerst een gebiedsvisie. Deze visie geeft een beeld van het toekomstige stationsgebied en omgeving. Bij het opstellen van een gebiedsvisie kan de gemeenteraad vooraf richting geven aan het op te stellen bestemmingsplan.

Stationsgebied verbeteren
“Een verbeterd stationsgebied maakt het voor gezinnen aantrekkelijk om in onze gemeente te wonen en te forensen. Door de aanpak van de stationsgebied maken we het station aan beide zijden van het spoor toegankelijk. De openbare ruimte willen we daarvoor veranderen in een aansprekend, overzichtelijk en duurzaam vormgegeven gebied. We zetten in op een aantrekkelijk gebied waar je graag wil zijn”, licht wethouder Sandra Diepstraten (spoorzone) toe.

Wat komt er in de gebiedsvisie?
De gebiedsvisie gaat over het hele stationsgebied. Daarnaast houden we in de gebiedsvisie ook rekening met ontwikkelingen die spelen rondom het stationsgebied. Onderwerpen die terugkomen in de gebiedsvisie zijn onder andere groen toevoegen aan het gebied, parkeermogelijkheden en de invulling van het gebied waar nu de huizen staan die moeten wijken voor de aanleg van de onderdoorgang.

Nieuwe ontwikkelingen creëren
“De gebiedsvisie bundelt wat we in de afgelopen periode in kaart hebben gebracht over het stationsgebied en de directe omgeving. Samen met het Rijk, de provincie, NS en ProRail richten we ons op de herontwikkeling van het stationsgebied. We zien op basis van de conceptgebiedsvisie mogelijkheden voor grondeigenaren of ontwikkelaars om in de omgeving van het stationsgebied terreinen een nieuwe impuls te geven of te herontwikkelen”, aldus wethouder Diepstraten.

Inloopavond
Op donderdagavond 13 februari is er in het gemeentehuis van 19.30 uur tot 21.30 uur een inloopavond over de gebiedsvisie. U kunt binnenlopen en we geven dan graag een persoonlijke toelichting op de concept gebiedsvisie, beantwoorden vragen en zijn benieuwd naar reacties van bewoners. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad vervolgens in maart 2020 de gebiedsvisie, waarin de reacties zoveel mogelijk zijn verwerkt, vaststelt. Daarna gaat het college aan de slag met het bestemmingsplan. De gebiedsvisie is daarvoor een van de eerste bouwstenen.