PvdA hekelt opeenstapeling van fouten bij Anders Inzamelen (ondergrondse containers)

In de raadsvergadering van 17 februari 2020 stonden de uitkomsten van het rekenkameronderzoek uitgevoerd door het bureau BMC naar het project Anders Inzamelen ter discussie. Met als belangrijkste maatregel de invoering van de ondergrondse container voor restafval. Het blijkt dat in dit project onder leiding van wethouder Zwarts vele fouten gemaakt zijn. Met als gevolg een overschrijding van 6 ton op een budget van een miljoen. De PvdA was verbolgen over de gang van zaken bij dit project en de rol van de wethouder hierbij.

Gemeenteraad niet tijdig geïnformeerd
Zoals hierboven beschreven is er bij het project Anders Inzamelen een overschrijding van het totale budget geweest van maar liefst 6 ton. Dit is veel geld. Zeker in deze tijd waarin er ook nog eens met extra belastingverhogingen veel gevraagd wordt van onze inwoners. Dit soort overschrijdingen mag niet zomaar ontstaan en als dergelijke overschrijdingen dreigen te ontstaan, dient dit onmiddellijk door de wethouder aan de gemeenteraad gemeld te worden. Wethouder Zwarts is tijdens dit project niet ‘in control’ geweest. Het tekort van 6 ton is pas aan de gemeenteraad gemeld, toen er niets meer aan gedaan kon worden.

Te veel fout gegaan
PvdA-gemeenteraadslid Marielle Doremalen uitte felle kritiek op de wethouder: “Er is te veel fout gegaan. Wethouder Zwarts heeft het project volledig naar zich toe getrokken. Er is te veel geregeld tussen de wethouder en projectleider zonder daarbij het projectteam te betrekken. In het rekenkameronderzoek wordt dan ook stevige kritiek geleverd op het ‘niet adequaat’ handelen van de wethouder. Een zware onvoldoende voor haar!” In eerste instantie wilde de PvdA daarom samen met D66 en GGR een motie van wantrouwen indienen. In dat geval wordt het vertrouwen in de wethouder opgezegd en willen de indienende partijen haar zien vertrekken.

Motie van afkeuring
Na een lange beraadslaging in de gemeenteraad waarbij wethouder Zwarts het boetekleed aantrok is besloten om er een motie van afkeuring van te maken. Het functioneren in het dossier Anders Inzamelen van wethouder Zwarts wordt daarin afgekeurd, maar ze krijgt nog een kans om het vertrouwen van de indieners in haar te herstellen. Overigens steunden de coalitiepartijen de motie van afkeuring niet ondanks het feit dat het onderzoek van de rekenkamercommissie aangaf dat het optreden van de wethouder in dit dossier niet goed was. De PvdA vindt het daarenboven onbegrijpelijk dat de coalitiepartijen met een amendement op de proppen kwamen waarin op onderdelen de uitkomst van het BMC rekenkameronderzoek werd afgezwakt. Dit terwijl zij nota bene zelf deel uitmaakten van de rekenkamercommissie. Daarmee maakten zij het hele politieke debat rondom dit onderwerp tot een volmaakte karikatuur.

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Hebt u een vraag of klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact