VVD blijft, in tegenstelling tot enkele andere politiek partijen, staan achter het Raadsbesluit van 2018 voor een noordelijke snelfietsroute. We hebben bewust gekozen om de route zo dicht mogelijk in de kern Rijen te laten lopen zodat onze inwoners optimaal gebruik kunnen maken van dit fietspad.

Het fietspad loopt vanuit Tilburg over het huidige fietspad langs het spoor en gaat via een nieuwe fietsbrug over de Generaal Maczektunnel richting het stationsplein. VVD is blij dat de fietsers niet meer geconfronteerd worden met een gevaarlijk rotonde bij de Hannie Schaftlaan / Mary Zeldenrustlaan. Vervolgens loopt het fietspad via de Trees Kinstraat en Venneweg naar het Stationsplein. Veel bewoners van deze straten zijn nog wel bezorgd over de veiligheid van dit gedeelte van het tracé vanwege bedrijfsactiviteiten aan de Trees Kinstraat en het jarenlange eigen weg gebruik aan de Venneweg. Zeer begrijpelijke en terechte zorgen. Gelukkig zijn tijdens de informatieavond enkele wensen verwerkt in de uitvoeringsplan. De VVD zal erop toezien dat goede communicatie plaatsvindt in de komende periode tussen gemeente en uitvoerders enerzijds en de bewoners anderzijds om zo goed mogelijk de verkeersveiligheid te borgen. Hans Rutten VVD fractievoorzitter hierover: “VVD gaat voor een optimale verkeersveilige fietsroute alhoewel verkeersveiligheid een subjectief begrip is. Verkeersveiligheid heeft alles te maken met houding en gedrag van de nieuwe fietsers op dit tracé. Wij zullen scherp toezicht houden op de voortgang van dit gedeelte van de snelfietsroute”. Nabij het Stationsplein loopt de snelfietsroute over de “nieuwe onderdoorgang” aan de Stationsstraat/Julianastraat naar Spoorlaan Noord. Wederom een grote verbetering van de verkeersveiligheid.

VVD is sterk voorstander om het fietspad aan de Spoorlaan Noord over het gedeelte van het wachtspoor te laten lopen en heeft deze suggestie aan de wethouder van der Veen meegegeven in de commissievergadering Ruimte van 13 oktober. In het oorspronkelijk plan zou het vervolg van de fietsroute lopen via een gelijkvloerse oversteek bij de Vincent van Goghstraat langs de zuidzijde van het spoor over het Kleine Vospad richting de Broodbaan en daarna vervolgens langs de N282 richting Breda. Bewoners van het Kleine Vospad en de VVD hadden grote bezwaren tegen deze keuze. VVD Gilze-Rijen en wijkbewoners hebben toen gepleit om het tracé vanuit het stationsplein door te laten lopen aan de noordzijde van het spoor, langs het Curtec complex. Geen fietsroute langs Kleine Vospad betekent ook geen bomenkap en hiermee behoud van een groene zoom langs het spoor. We zijn zeer verheugd dat dit tracé in een raadsvoorstel wordt voorgelegd aan de Raad van 2 november aanstaande. Hoe mooi is het dat de het noordelijke gelegen fietspad via een fietsbrug (veilig) de Vijf Eikenweg (N631) oversteekt en daarna door de tunnel naar de zuidzijde van het spoor zijn vervolg krijgt richting de Broodbaan.
VVD Fractievoorzitter Hans Rutten stelt: “ niet alleen veiligheid voor de fietsers vanuit Tilburg richting Breda maar ook meer veiligheid voor onze jeugdige sporters en mensen die naar Spiridon en de Leemputten gaan. We zijn verheugd dat ProRail en Curtec positief meedenken over een noordelijk tracé van de snelfietsroute en dat we hopelijk snel tot een akkoord komen. De VVD vindt het wel belangrijk dat de alternatieve variant binnen het gestelde krediet van € 819.000,– blijft en dat we snel de andere besluiten voor het totale fietstracé van de snelfietsroute kunnen nemen.

Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en raadslid Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl.