De gemeente Gilze en Rijen, de provincie Noord-Brabant en het Rijk investeren samen 59 miljoen euro in de aanpak van de overwegen en stationsomgeving in Rijen. Met dat geld worden onder meer twee kruispunten ongelijkvloers gemaakt door middel van onderdoorgangen en wordt de stationsomgeving sterk verbeterd. Ook wordt het station beter bereikbaar door twee nieuwe zijperrons.

Rijen wordt al tientallen jaren doorsneden door de spoorlijn tussen Tilburg en Breda en dat brengt veel overlast met zich mee. Wethouder Sandra Diepstraten is blij dat het vele en lange wachten voor gesloten spoorbomen in Rijen straks eindelijk tot het verleden behoort. “Dit creëert nieuwe sociale en economische kansen. Iedereen in Rijen kan straks ongehinderd van de ene naar de andere kant van het spoor. Een verbeterde stationsomgeving maakt het voor gezinnen aantrekkelijk om in onze gemeente te wonen en te forensen of te werken. De verbetering en de investeringen van alle partijen betekenen een forse impuls voor Rijen.”

Gedeputeerde Christophe van der Maat beseft dat er de komende jaren veel op Rijen afkomt qua werkzaamheden. “Er wordt ook nog aan twee provinciale wegen gewerkt, maar dit alles leidt ertoe dat de veiligheid en leefbaarheid in het dorp voor omwonenden, automobilisten, fietsers en het treinverkeer fors verbeteren. Deze afspraken zijn een doorbraak.”

Staatssecretaris Van Veldhoven: “Mooi om hier samen met de regio twee vliegen in één klap te slaan. Meer treinen voor reizigers tussen Breda en Tilburg, terwijl bewoners lekker door kunnen fietsen zonder voor dichte spoorbomen te staan.”

Onderdoorgangen, stallingen en snelfietsroute
Een van de twee nieuwe onderdoorgangen, op de plek waar de Oosterhoutseweg het spoor kruist, is onderdeel van de N631. De huidige overweg wordt gesaneerd en de provincie voert nog dit jaar groot onderhoud uit aan de weg, inclusief een rotonde ter hoogte van de Ketenbaan en verbreding van de fietspaden. Daarnaast zorgt de provincie tijdens de aanleg van de onderdoorgang over enkele jaren door ProRail voor een omleiding en legt een volledig nieuwe wegeninfrastructuur aan in de omgeving van de onderdoorgang, waaronder een rotonde ter hoogte van de Nassaulaan en een klein deel van de nieuwe snelfietsroute F58 (Tilburg-Breda).

Voor de verbetering van de stationsomgeving inclusief onderdoorgang van de Julianastraat is de gemeente verantwoordelijk. Het eilandperron en overpad, waar in 2024 vier keer per uur de intercity Den Haag-Eindhoven zal langsrijden, wordt vervangen door zijperrons. In de Julianastraat worden trappen en liften in de onderdoorgang gemaakt die leiden naar de nieuwe perrons en aan de zuidzijde bij het station in Rijen komen nieuwe fietsenstallingen. De nieuwe onderdoorgangen zijn een randvoorwaarde voor het ongehinderd kunnen doorfietsen op de F58, die parallel aan het spoor loopt. Daarnaast wordt er nog een fietsbrug gerealiseerd die onderdeel is van de door gemeente Gilze en Rijen aan te leggen deel van de snelfietsroute.

Provincie en gemeente sluiten een samenwerkingsovereenkomst af waarin afspraken zijn gemaakt over de overige werkzaamheden en groot onderhoud aan de N631. Dat is overigens niet de enige provinciale weg bij Rijen die de komende jaren op de schop gaat. Ten zuiden van Rijen worden voorbereidingen getroffen voor werkzaamheden aan de N282. Het wachten is op een definitieve uitspraak van de Raad van State. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden aan de N282 in 2021 starten.