De Wouwervallei tussen Gilze en Rijen en Breda krijgt een natuurlijke inrichting. Zo wordt de waarde van het gebied wat betreft natuur, landschap, recreatie en aanpassing aan het klimaat vergroot. Belangrijke onderdelen zijn het vergroten van de capaciteit om water op te vangen en versterking van de biodiversiteit. Dat is het doel van zes partijen die op 24 juni een intentieovereenkomst gesloten hebben om die natuurlijke inrichting te gaan realiseren. Natuur en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR), Burgerinitiatief Wouwervallei en Stichting Brabants Landschap zijn samen de trekkers van het project. De andere partners zijn gemeenten Gilze en Rijen en Breda en waterschap Brabantse Delta.

Natuur
Met een natuurlijke inrichting van de Wouwervallei willen partijen de leefomgeving van verschillende dieren en planten verbeteren. Het leefgebied van soorten als de kerk- en steenuil en de boomkikker wordt hierdoor versterkt. Ook aanpassing aan het veranderende klimaat is een belangrijk onderdeel: als in de Wouwervallei het water langer wordt vastgehouden, is er minder wateroverlast in Bavel en in Breda. De Gilzewouwerbeek mondt namelijk via de Molenleij en de singels uiteindelijk uit in de Mark. Ook kan dan water worden vastgehouden in de Wouwervallei om droge periodes te overbruggen in de omliggende gebieden. Door de ontwikkeling van natuur wordt het gebied ook aantrekkelijker om te recreëren. De gemeente Breda heeft in 2012 al een deel van de Wouwervallei ingericht als natuurgebied. Nu kan een mooie ecologische verbindingszone ontstaan met dit deel van de Wouwervallei.

Intentieovereenkomst
De inrichting van de Wouwervallei is op de agenda gekomen door de NLGR en het Burgerinitiatief ‘Wouwervallei’. In de overeenkomst spreken de partijen af het project gefaseerd aan te pakken met tien deeltrajecten. Natuur en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR), Burgerinitiatief Wouwervallei en Stichting Brabants Landschap zijn trekker van het project. De gemeenten en het waterschap dragen elk 5.000 euro bij als werkbudget. Voor de kosten van de inrichting van natuur- en klimaatmaatregelen is een verdeling van kosten opgenomen in de overeenkomst. De nadruk bij de ontwikkeling ligt op het door de bewoners zelf inrichten van de vallei, met eigen geld of van derden, zoals subsidies.