De kogel is door de kerk: Er is een realisatie-overeenkomst tussen projectontwikkelaar Alphons Coolen, familie Hapers (Jumbo) en de gemeente Gilze en Rijen. Centrumplan Gilze kan eindelijk volledig gerealiseerd gaan worden. Maar alle betrokkenen -en vooral de inwoners van Gilze- hebben heel veel geduld moeten hebben.

In 2007 mobiliseerde Kern’75 enkele betrokken Gilzenaren om samen een plan te maken voor het gebied Nieuwsstraat- Lange Wagenstraat – (oude) sportvelden. We zagen daar kansen voor realisatie van winkelvoorzieningen centraal in het hart van het dorp én woningbouw in een groene setting. Een uitstekende kans ook voor sanering van oude bedrijfsgebouwen.

Op een door Kern ’75 georganiseerde thema-avond hebben we ons schetsplan gepresenteerd aan de omwonenden, betrokken verenigingen en het college van B&W. Daarna is er veel gebeurd: Ups en downs. De gemeente maakte een eigen schetsplan. Ontwikkelaars kochten gronden en sloten deals met woningcorporaties. VV Gilze en TC Gilze verhuisde naar sportpark Verhoven. Oude gebouwen werden gesloopt. De woningbouwcrisis gooide echter roet in het eten. De samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelaar NieuweBorg werd opgezegd en enkele BV’s gingen failliet.

Met Willem Starreveld als project-wethouder werd voor een nieuwe aanpak gekozen. De gemeente vestigde voorkeursrecht en kreeg hiermee eerste recht op koop. Eind 2014 werd het bestemmingsplan voor het parkdeel vastgesteld. Een plan op een Gilse schaal met behoud van veel groen in het parkdeel. Inmiddels zijn daar al veel woningen gerealiseerd: vrije kavels, woningen in de achtertuinen van de Aalstraat, twee-onder-één kap, starterswoningen, ruimte voor collectief bouwen en nu -net opgeleverd- appartementencomplex De Tribune. Binnenkort volgt nog een kunstwerk verwerkt in het groen, wat dienstdoet als speelvoorziening en een mooi verblijfsgebied.

Eind 2016 is het bestemmingsplan Centrumplan Gilze- Centrumdeel vastgesteld. Kern’75 had bij de vaststelling aandacht voor de winkels en woningen maar ook de aansluiting van het plan op de Heemtuin en om de medische zorg op de huidige locatie bij de Flair te laten blijven. De gemeente heeft in 2016 gekozen om zelf de gronden te verwerven van de curator. Om daarna de handen vrij te hebben om met één ontwikkelaar tot realisatie te komen. De huidige locatie Hapers aan de Nieuwstraat kan in toekomst worden herontwikkeld tot woningbouw. Na afwerking van alle bezwaarschriften tot bij Raad van State en verwerving van resterende gronden lag er een stevig fundament. Maar overeenstemming over een definitieve realisatie-overeenkomst met de ontwikkelaar duurde langer dan we hoopten. Het gaat daarbij tussen gemeente en vastgoed advocaten over heel veel geld en het maken van afspraken over overblijvende risico’s.

De verantwoordelijk Kern ’75 wethouder Aletta van der Veen en college van B&W werken daarbij binnen het vastgestelde exploitatieplan en moeten zorgvuldig omgaan met overheidsgeld. Ondanks de maatschappelijke druk is sneller gaan niet altijd in het belang van de gemeenschap. Daarom zijn we blij dat er nu zicht is op realisatie van de volgende fase in het centrumplan. De benodigde vergunning kunnen worden aangevraagd en dan kan de schop de grond in!