PvdA wil dat gemeente meer invloed krijgt op de overlast en risico’s van het railvervoer

Er komen steeds meer treinwagons met gevaarlijke stoffen over het spoor door Rijen. Het aantal wagons is zelfs veel groter als met het rijk is vastgelegd. De kans is groot dat het aantal nog verder toeneemt. De PvdA Gilze en Rijen vraagt B&W om inzicht te krijgen in de risico’s. En vindt dat de gemeente niet alleen de lasten maar ook de lusten moet krijgen. Het rijk en vervoerders moeten daarom compensatie bieden.

Vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor is enorm gegroeid
Met het rijk hebben de gemeenten langs het spoor tussen Dordrecht en Venlo eerder afgesproken dat er maximaal 3.650 wagons met gevaarlijke stoffen door onder meer Rijen mogen worden vervoerd. Dit aantal is echter inmiddels gegroeid tot meer dan 11.150. In Eindhoven is zelfs sprake van een vervijfvoudiging!
Het vervoer brengt grote risico’s met zich mee. In 2013 deed zich bij Wetteren in België nog een ernstige ramp voor. Tilburg kroop in 2015 door het oog van de naald toen een passagierstrein tegen een giftrein botste.
De sterke groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen door Rijen hangt onder meer samen met het feit dat de speciaal voor dit vervoer aangelegde Betuwelijn nog niet goed functioneert. De aansluiting met Duitsland is nog niet gereed en wordt steeds verder vertraagd. Dit geldt ook voor een afbuiging bij Meteren richting Eindhoven.

PvdA wil meer inzicht in de risico’s en veiligheidsmaatregelen
De PvdA heeft naar aanleiding van krantenpublicaties over de giftransporten vragen gesteld aan B&W. De gemeenteraad moet de beschikking krijgen over de wettelijk verplichte risicoinventarisatie. En voorts wat de consequenties zijn van de huidige en voorgenomen grotere aantallen giftransporten. Ook vraagt de PvdA aan het college om zowel de rijksoverheid als de vervoerders te houden aan het wettelijk vastgelegde aantal risicodragende wagons. En om hiervoor zonodig maatregelen te nemen.

Gevolgen voor tunnelbouw in Rijen
Niet duidelijk is of de toenemende giftransporten en de risico’s hiervan gevolgen hebben voor de spoortunnels die worden aangelegd in de Oosterhoutseweg en de Julianastraat. De PvdA vraagt het college hierover nadere informatie te verstrekken.

Niet alleen de lasten maar ook de lusten
De PvdA heeft in navolging van PvdA fracties in de grote Brabantse steden aan het college enkele voorstellen voorgelegd. PvdA fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt hierover: “wij kunnen als spoorgemeente best compensatie verlangen van het rijk voor de risico’s en overlast door geluid en trillingen van het goederenvervoer. Wij hebben niets aan mooie beloften en het stelselmatig niet nakomen van afspraken. Als gemeente worden wij flink beperkt in onze mogelijkheden. Hiervoor moeten rijk en vervoerders compensatie bieden. Bovendien pleiten wij voor een Brabantse spoormonitor met actuele en openbare informatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen over het Brabantspoor. En bovendien dat voortdurend druk op het rijk wordt gezet om alle noodzakelijke voorzieningen aan de Betuwelijn te versnellen”.

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl