Een sluitende begroting voor 2021 zal ons de komende maanden weer voor de nodige keuzes plaatsen. Wat zijn de effecten van Corona op deze begroting en hoe ziet post-Corana onze gemeente eruit? Het is al langer bekend dat we er financieel niet goed voor staan. Als je het nieuws een beetje volgt zie je dat dit in heel veel gemeenten het geval is. De oorzaak hiervan is dat sinds 2015 de gemeenten financieel verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De vraag naar deze zorg en ondersteuning neemt steeds maar toe ondanks alle beheersmaatregelen die genomen zijn en worden, het geld wat we als gemeente hiervoor krijgen uit het gemeentefonds neemt alleen maar af. Daarnaast hebben verschillende maatregelen uit Den Haag ook gezorgd dat de mogelijkheden voor de gemeente om inhoudelijk bij te sturen zwaar verminderd zijn.

Wat is er toch aan de hand?
VVD raadslid Hans van Nistelrooij probeert deze vraag te beantwoorden: “Sinds de gemeente verantwoordelijk is voor het gehele sociaal domein van zorg en ondersteuning blijft de vraag groeien. De zorgvraag voor jeugd blijft maar stijgen. Hoe komt dit? We moeten ons zeker afvragen of alle ondersteuning wel nodig, genoeg en adequaat is en steeds op het bordje van de gemeente moet liggen of dat de ouders of school hiervoor ook verantwoordelijk zijn. Er is een toenemende zorgwens/eis en de gemeente staat in de zorgverleners staand. Wij zullen hier het roer toch een keer om moeten zetten.”
“Ook bij WMO stijgt de vraag. Vroeger was bijvoorbeeld de eigen bijdrage voor het krijgen van huishoudelijke hulp afhankelijk van het inkomen. Dat is niet meer zo. Sinds de invoering van het abonnementstarief (een vast bedrag per maand onafhankelijk van het inkomen en het vermogen van de aanvragen) is de vraag sterk gestegen en moet de gemeente steeds meer bijdragen. De gemeente Gilze en Rijen kan hier niets aan doen, maar betaalt hiervoor wel de enorme rekening!
Wij kunnen als gemeente de kosten voor jeugdzorg en WMO niet blijven betalen door te bezuinigen en belastingen te verhogen”.
In de raadsvergadering van 28 september hebben we daarom met alle raadsfracties een signaal afgegeven dat het zo echt niet langer kan. We hebben een motie aangenomen waarin wij kenbaar maken dat er vanuit het Rijk wat moet gebeuren, de bijdrage aan de gemeente moet omhoog. Alle gemeente in Hart van Brabant ondersteunen deze actie en onze VVD-wethouder David Vermorken zit in de bestuurlijke kopgroep van de regio om deze lobby krachtig uit te voeren.

Als VVD Gilze en Rijen staan wij in contact met vertegenwoordigers uit Den Haag. Wij maken gebruik van onze goede contacten met Tweede Kamerleden. Wij kunnen ze vertellen wat het voor een gemeente als de onze betekent dat we de vraag naar zorg en ondersteuning niet kunnen sturen terwijl we uit Den Haag daarvoor een vast bedrag krijgen. Dit probleem moet dus ook op landelijk niveau aangepakt worden.

Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en raadslid Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl.