Sinds 1 oktober 2020 is Marielle Doremalen (46) de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA Gilze en Rijen. Zij neemt deze taak over van Peter von Meijenfeldt (71) die deze rol de afgelopen zes jaar zeer succesvol en met volle overgave vervuld heeft.

Zoals gebruikelijk werd ook voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 op advies van de kandidaatstellingscommissie de ontwerp-kieslijst van de PvdA tot vaststelling voorgelegd aan de afdelingsvergadering. Peter von Meijenfeldt was inmiddels al een raadsperiode als fractievoorzitter actief en dit had hij tot volle tevredenheid van iedereen gedaan. De kandidaatstellingscommissie adviseerde dan ook om Peter opnieuw voor te dragen als lijsttrekker, met dien verstande dat de commissie graag zag dat Peter de nummer 2 van de lijst, Marielle Doremalen in de bestuursperiode 2018-2022 ‘voorbereidt op het fractievoorzitterschap om dit binnen de periode daadwerkelijk aan haar over te dragen’. In de ALV van 12 december 2017 werd hiermee unaniem ingestemd.

Peter von Meijenfeldt heeft als fractievoorzitter onmiskenbaar bijgedragen aan het imago van de PvdA in Gilze en Rijen als een partij met heldere en duidelijke standpunten en als een partij die tot samenwerking bereid is. Als fractievoorzitter wist hij die tijdens de vergaderingen goed voor het voetlicht te brengen. Marielle Doremalen: “Bovendien heeft Peter veel ervaring en kennis op het gebied van ruimtelijke onderwerpen en zeker ook op het gebied van duurzaamheid. Het is dan ook voor mij heel prettig dat Peter ook de komende twee jaar volop zijn bijdrage als PvdA gemeenteraadslid blijft leveren zodat hij met zijn kennis en kunde de PvdA-fractie op stoom houdt. Daarnaast gaat hij mij met zijn ervaring ondersteunen bij mijn nieuwe taak als fractievoorzitter”.

Marielle Doremalen is ook bezig aan haar tweede periode als gemeenteraadslid. Haar kennis en kunde ligt met name op het gebied van het sociaal domein, sport, cultuur en onderwijs. Marielle Doremalen: “Na zes jaar actief te zijn geweest als gemeenteraadslid voor de PvdA ben ik toe aan een nieuwe stap. Ik kijk dan ook uit naar de nieuwe uitdagingen die het fractievoorzitterschap mij zullen gaan brengen. De inwoners van Gilze en Rijen kunnen daarbij blijven rekenen op een PvdA-fractie die zich ‘zichtbaar betrokken’ inzet voor het welzijn van al onze inwoners”.

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl