Voorkomen dat achtergestelde groepen worden uitgesloten

Inclusiebeleid. Dat is een belangrijk onderwerp in de commissie op 6 december aanstaande. Inclusie betekent dat er gelijkwaardige kansen en mogelijkheden zijn voor mensen waar dat niet vanzelfsprekend voor is. Een handicap of beperking, de taal niet goed machtig zijn, of het hebben van eigen denkbeelden kan en mag niet belemmerend werken.

Een geloofsovertuiging of levensovertuiging, je seksuele geaardheid en zelfs je kledingkeuze kan tot afwijzing leiden. Daar gaat inclusie over. In wezen gaat inclusie over de mate van tolerantie of verdraagzaamheid voor elkaar.

Onderlinge tolerantie
Dat onderlinge tolerantie voor de een zwaarder weegt dan voor de ander, werd vorige week woensdag schrijnend duidelijk. ‘Asielvergunningen van Syriërs worden ingetrokken’, ‘geen islamitische scholen’, ‘korans verbieden’, minder islam in Nederland’, ‘verbod op het dragen van islamitische hoofddoekjes’, ‘zero tolerance’ en ‘een digitale schandpaal voor daders’. Dat zijn letterlijke teksten waar 1 op de 4 Nederlanders bewust of onbewust voor gekozen heeft. Dat staat haaks op inclusie.

Niet afdingen op inclusie
In de commissie samenleving van de gemeente Gilze en Rijen van woensdag 6 december a.s. staat het beleidsstuk inclusie op de agenda. Bovenstaande citaten komen uit het pamflet van Wilders dat ‘verkiezingsprogramma’ heet. Ook in onze gemeente heeft in feite 28,5% gestemd tegen inclusie. Naar onze overtuiging zal de gemeenteraad van Gilze en Rijen het hoofd wel koel houden en niet afdingen op inclusie.

Niemand uitsluiten
De PvdA wil dat niemand vanwege ras, religie, geaardheid, beperking of anderszins wordt buitengesloten. Dat dient de kern te zijn van ons gemeentelijk beleidsstuk. Uitsluiting is uit den boze. Hoofdoek of geen hoofddoek, Allah, Jaweh, God, of agnost of atheïst, oud en zorgbehoevend, of jong en bezorgd om het milieu: de PvdA wil er echt zijn voor alle Nederlanders en niet alleen voor alle echte Nederlanders. De PvdA heeft oog voor ieders stem, ieders zorgen en ieders belang. Wij denken inclusief.

Heeft u over dit onderwerp vragen of wilt u wat kwijt: mail of bel met de PvdA-fractie: ton.van.gageldonk@pvdagilzerijen.nl 06-22972749.