Ook het gevoel in deze CORONATIJD iets bij te willen dragen? De werkgroep Diaconie van onze parochie vraagt u om uw hulp.

Stichting Hearts & Letters is een activiteitencentrum dat zich inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We zetten creatieve middelen en coaching in om aan persoonlijke doelen te kunnen werken. Bij Hearts & Letters zijn er steeds meer deelnemers zijn die baat zouden hebben bij een trippelstoel.

Deze stoel heeft wielen en is ergonomisch af te stellen.

Het maakt het voor mensen met een verminderde spier- functie en / of rugklachten (bijv. bij een dwarslaesie, MS) makkelijker om in deze stoel in een goede houding te kun- nen zitten en zich al “trippelend” met hun voeten te kunnen verplaatsen in de ruimte. Omdat deze trippelstoelen nogal kostbaar zijn willen we in samenwerking met Parochie Hei- lige Geest een actie op touw zetten om geld in te kunnen zamelen.

I.v.m. Covid 19 zijn we op zoek gegaan naar een actie die individueel en thuis uitvoerbaar is. Maar wel een actie die het gevoel heeft samen iets moois te kunnen verwezenlijken. Hearts & Letters heeft de afgelopen periode heel wat mondkapjes gemaakt, maar op het moment kunnen ze de vraag niet meer aan.

Samen met de werkgroep Diaconie van de Parochie Heilige Geest is het idee ontstaan om hier hulp bij te vragen. Deze mondkapjes gaan we dan in samenwerking met Jumbo Rijen verkopen. De gehele opbrengst komt ten goede aan een nieuwe trippelstoel.

Bent u handig met de naaimachine en zou u ons willen helpen met het maken van een aantal mondkapjes, meld u dan voor 23 oktober telefonisch aan bij Manou Bach,
06-24767506. Op vrijdag 6 en 13 en zaterdag 7 en 14 november bieden wij de mondkapjes te koop aan bij Jumbo Hapers in Rijen. De materialen voor een mondkapje kunt u gratis af- halen op het Parochiecentrum van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Op de YouTube-pagina van de Parochie Heilige Geest vindt u via deze link een video over het maken van een mondkapje.

Via deze link komt u bij de werkwijze van het maken van een mondkapje.