D66 gaat landelijk voor het investeren in onderwijs, een groene economie met banen van de toekomst en het bouwen van meer dan een miljoen woningen.

Ook lokaal, in onze gemeente, gaat de fractie van D66 Gilze en Rijen voor deze speerpunten. Hieronder een korte terugblik over D66 Gilze en Rijen in de afgelopen periode:
• “Cultuur woont in het hart en de ziel van de mensen”
• D66 gaat voor groen en gezond
• D66 Wil lagere woonlasten
• D66: “Liever geen “gebakken lucht”, maar een écht Schone Lucht Akkoord
• D66: veel twijfels bij onhandige en gevaarlijke snelfietstracé in Rijen
• D66: inwoners serieus nemen en eerlijk betrekken
• Fietsveiligheid kan stukken beter in Gilze en Rijen
• D66: Ambtelijke verhuizing naar Audaxgebouw in Gilze gaat te veel geld kosten
• D66: gemeente moet regenwater snel afkoppelen van het riool
• D66 wil zonnepanelen eerst op bedrijfsdaken i.p.v. op landbouwgrond
• College van B&W in Gilze en Rijen niet slagvaardig bezig
Onze aanwezigheid in de gemeenteraad is tot op heden zeker niet onopgemerkt gebleven. Maar er is nog veel te doen. Steun kunnen we daar de komende tijd goed bij gebruiken. Iets voor jou?

Zo gaan we de komende jaren verder met de energietransitie, maar ook met het tegengaan van klimaatveranderingen, betaalbare woningen, veilige straten, zorg op maat, meer invloed van inwoners op de gemeentepolitiek, aandacht voor onze ondernemers en voor werkgelegenheid. Zomaar wat thema’s die veel impact hebben op onze samenleving.

Nieuwe inzichten
Onze komst heeft de afgelopen drie jaar al regelmatig geleid tot nieuwe inzichten. Zo hebben wij vanaf het begin al onze vraagtekens geplaatst bij het project ‘Anders inzamelen’, omdat wij dit onnodig veel geld vonden kosten, iets wat later ook bleek. Ook onze aanhoudende aandacht voor de negatieve effecten van biomassacentrales, heeft ertoe geleid dat het plan voor een biomassacentrale in Gilze van tafel ging. Of het nu gaat over een veilige spoorovergang in Rijen, het beter regelen van de jeugdzorg en de Wmo, meer aandacht voor verenigingen of het betaalbaar houden van onze woonlasten: D66 zoekt de boel goed uit en komt met eigen voorstellen.

Zo gaan we de komende jaren verder met de energietransitie, maar ook met het tegengaan van klimaatveranderingen zoals hitte in de dorpskernen, wateroverlast tijdens zware buien etc. Maar denk ook aan veilige straten, het bouwen van betaalbare woningen in al onze vier kernen, zorg op maat, en de behoefte aan meer werkgelegenheid. Zomaar wat thema’s die veel impact hebben op onze samenleving.

Kom eens buurten bij D66
Vind jij een gezonde leefomgeving, lage woonlasten, een goede gemeentelijke dienstverlening en gelijke kansen voor iedereen ook belangrijk? Wil jij samen met ons meedenken en invloed uitoefenen op de besluitvorming? Kom eens langs en als het je na een tijdje bevalt: sluit je dan bij ons aan. Dit kan door ons een mail te sturen: fractie@d66gilzerijen.nl of wordlid.d66.nl/.

Wil je meer info kijk dan op onze website https://gilze-rijen.d66.nl/ of bel ons: Frits van Vugt: 06 52 038 492 of Antonet Krol: 06 15 119 667