Komende week treffen we de eerste voorbereidingen

We gaan het Bisschop de Vetplein in Gilze opnieuw inrichten. Tegelijkertijd vervangen we de 65 jaar oude riolering en zorgen we ervoor dat regenwater apart opgevangen wordt. We starten eind april/begin mei met de werkzaamheden. De eerste voorbereidingen treffen we komende week.
Wethouder Aletta van der Veen “Ik ben er trots op dat we samen met omwonenden en de werkgroep Bisschop de Vetplein tot een prachtig ontwerp zijn gekomen waarbij de historie versterkt wordt en er ook nadrukkelijk aandacht is voor duurzaamheid, groen en klimaatadaptie. Gilze krijgt er zo een nieuw pareltje bij.”

Regenwater de grond in
We koppelen de afvoer van regenwater zoveel mogelijk af van het gemengd riool. De gemeenteraad nam daar vorig jaar een besluit over. Wethouder Van der Veen: “Het Bisschop de Vetplein is het eerste project in onze gemeente waar we zo werken. We doen dat door het riool voor het regenwater van de Oranjestraat, de Abdis van Thornstraat en de Versterstraat te koppelen aan die van het Bisschop de Vetplein. Hiervoor zijn honderden meters extra rioolbuis nodig. Onder het Bisschop de Vetplein bouwen we een infiltratiekelder met een inhoud van 400 m3. Zo kunnen we meer regenwater opvangen en komt het water direct in de grond. Bij hevige buien voorkomen we zo wateroverlast. Door het gescheiden systeem overbelasten we het riool voor vuil water niet. Hierdoor duurde de voorbereiding langer dan verwacht, maar dat is zeker de moeite waard. Deze oplossing is duurzaam en klimaatadaptief.”

Duurzaam en groene inrichting
We richten het plein duurzaam, groener en leefbaarder in. We moeten op het plein drie bomen rooien. Daarnaast rooien we een zieke kastanje bij café de Tip en twee slechte prunussen in de Abdis van Thornstraat. We planten bij de herinrichting 19 nieuwe bomen. Daarnaast komen er op het plein plantvakken met lager groen en een natuurstenen omranding waar je hier en daar op kunt zitten. Het nieuwe plein kent geen hoogteverschillen meer. Hierdoor zijn er meer gebruiksmogelijkheden. Daarnaast is het plein ook toegankelijker voor minder validen.

Historie herstellen en versterken
De historische vijfsprong aan de kant van Villa Mol herstellen en versterken we. De doorgaande weg wordt een 30 km-zone. Met de lijn-afwateringsgoot vangen we straks het regenwater op. Deze goot slingert over het plein en geeft in het deksel de historie van Gilze weer. Denk aan een graankorrel, munten en een voetafdruk als symbool voor de schoenmakerij. De vitrine met de 1000 jaar oude boomput wordt onderdeel van de lijngoot. Het beeld van de Schoenmaker, Hilsondis en de zuil van de Liberation route op het plein komen terug op een andere, logischere plaats.

Horeca en weekmarkt
De Huyskamer krijgt een terras recht voor het pand. Ook voor de Tip komt een terras.
Je kan straks niet meer parkeren op het plein. Rondom het plein is er dan gelegenheid tot parkeren. De weekmarkt komt terug op het plein.

Planning en uitvoering
Komende week kappen we de zes bomen. Eind maart verplaatsen we de boomput.
We zijn nu bezig met de aanbesteding van het werk. We verwachten eind april/begin mei te kunnen starten. Zodra we weten hoe de planning is, laten we u dat weten.

Hebt u vragen?
De vorig jaar aangekondigde inloopavond voor inwoners kan vanwege de coronamaatregelen niet plaatsvinden. Hebt u vragen over het ontwerp of over de inrichting? Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum via tel. 14 0161.