Sigrid Kaag laat prima zien waar D66 voor staat, of het nu gaat om de aanpak van corona en het herstel daarna, de economie, de zorg, hervormingen in de landbouw, beter onderwijs en het verkleinen van de kloof tussen Nederlanders. Kaag is uw keuze waard. Daarom maken de laatste weken steeds meer kiezers de switch naar D66. Het komt er nu op aan: krijgen we een andere regering, met een beter beleid, en met een nieuwe leider, of niet? Wij vragen u daarom om uw stem aan Sigrid Kaag te geven. Omdat D66 voor uw belangen op komt.

We werken landelijk en hier in Gilze en Rijen voor u
D66 is een progressieve partij die op allerlei manieren actief is voor uw belangen. We doen dat lokaal via onze twee raadsleden, maar we zijn natuurlijk ook provinciaal, landelijk en zelfs Europees hard voor u aan de weg aan het timmeren. De afgelopen dagen viel ook onze folder bij u op de mat. We laten daarin zien wat het D66-team de afgelopen 3 jaar in de raad heeft gedaan, en hoe we ook de komende periode voor u blijven opkomen. Bij diverse onderwerpen werken we nauw samen met de regionale, provinciale en landelijke D66-collega’s.

Zo heeft D66 Gilze en Rijen uw belangen in Den Haag verdedigd toen het ging over het nieuwe Luchthavenbesluit, en het voorkomen van de overlast van de vliegtuigen. Maar ook provinciaal zijn er vele voorbeelden dat wij de ingang in het provinciehuis benutten voor de belangen van onze inwoners.

Goede scholen
Wat D66 lokaal doet spoort prima met wat er door landelijke politici wordt gedaan. In Gilze en Rijen zijn we heel blij met onze nieuwe, moderne schoolgebouwen. Samen met anderen hebben wij ons er sterk voor gemaakt dat ook de Wildschut op korte termijn eindelijk kan gaan genieten van een eigentijds gebouw. Iedereen verdient dezelfde kansen op goed onderwijs in een goed en fijn gebouw. Ook vinden we het belangrijk dat de kinderopvang goed is geregeld. Daarom zet D66 landelijk in op het gratis maken van de kinderopvang voor ieder kind, goed voor het kind en voor hun ouders. D66 Gilze en Rijen zorgt ook voor een fijne en veilige kinderopvang met leerzame en leuke speelplekken in Gilze en Rijen. Landelijk wil D66 10 miljard extra investeren in onderwijs en kinderopvang.

Betaalbaar wonen
Zoals ieder kind recht heeft op goed onderwijs heeft iedere volwassene recht op een eigen betaalbare woning. Daarom willen wij dat er de komende jaren slim gebouwd en verbouwd wordt, zodat we voldoende woningen hebben om iedereen een thuis te geven. Gezien de grote woningbouwopgaven moet er echter nog wel een tandje bijgezet worden, ook in Gilze en Rijen. Wat D66 betreft gaat dat snel gebeuren en zet onze partij landelijk in op 1 miljoen extra woningen in 10 jaar! D66 Gilze en Rijen wil (betaalbare) woningen voor iedereen, voor zowel onze ouderen, gezinnen en jongeren. Ook onze jeugd verdient een toekomst in Gilze en Rijen.

Gezond leven
Door de coronacrisis beseffen we meer dan ooit: goede, toegankelijke en betaalbare zorg is letterlijk van levensbelang. Als je zorg nodig hebt, moet die zorg er zijn. Maar gezondheid is meer dan alleen ‘niet ziek zijn’. Schone lucht, goed werk, voldoende sporten en geestelijke gezondheid zijn het startpunt van een gezond leven. D66 maakt zich daar landelijk sterk voor. Maar ook in Gilze en Rijen is D66 trots op onze geweldige sportparken en bestaande binnen sportaccommodaties en zien we ook al uit naar de accommodaties die nog in de pijplijn zitten zoals Achter de Tuintjes en de nieuwe sporthal in Rijen. Daarnaast heeft ook schone lucht onze aandacht, echt schone lucht is van levensbelang en D66 wil over de hele linie hiervoor maatregelen treffen. Kortom D66 wil dat het in Gilze en Rijen goed wonen en leven is.

Meer interesse om kennis te maken met D66? U kunt ons bereiken per mail fractie@D66gilzerijen.nl