We krijgen als Kern ’75 regelmatig de vraag waarom we ons niet actief verzetten tegen het plan Wijkevoort. Als je het ons op de man af zou vragen dan is het antwoordt helder. Wij zien bedrijventerrein Wijkevoort liever niet ontstaan.

Maar zoals je van een Kern ‘75 mag verwachten willen we graag een realistisch beeld geven aan onze inwoners.

Kunnen we een bedrijventerrein Wijkevoort nog tegenhouden?
Kern’75 denkt van niet. Zowel de provincie als de 9 gemeenten in de Regio Hart van Brabant hebben aangegeven dat onder voorwaarden op deze plek een bedrijventerrein mag komen. In streekplannen is dit al jaren ingetekend en de gemeente Tilburg heeft gronden aangekocht. Wij verwachten dat de gemeente Tilburg haar huiswerk goed heeft gedaan met het bestemmingsplan en de onderzoeken daarvoor zodat dat die binnenkort in procedure zal gaan.

Kunnen we dan niets als politiek of inwoners?
Zeker wel! We moeten alles op alles zetten en onze buurgemeente proberen te overtuigen dat de hoogte van de gebouwen echt lager moet dan 25 meter. Want ondanks dat er echt veel natuur wordt toegevoegd in het gebied is het belangrijk dat de zichtlijnen in het groen blijven bestaan. En bomen worden eenvoudigweg niet zo hoog als de huidige geplande bouwhoogte. Kern ’75 zal streven naar een maximale hoogte van 12-16 meter, wat overeenkomt met de gebouwen op Midden Brabant Poort.

Kunnen inwoners dan niet ageren tegen het plan Wijkevoort?
Informatie bij specialisten leert ons dat bezwaren van inwoners van gemeente Gilze en Rijen weinig kansrijk zullen zijn omdat onze inwoners geen direct belanghebbenden zijn. Kern ’75 begrijpt dat dit frustrerend is voor veel van onze inwoners.

Wat kunnen we wel doen?
Een vereniging of stichting is veel kansrijker om tegen de plannen te ageren. Achter de schermen wordt druk gewerkt om een stichting op te richten en dat samen met inwoners die zich geroepen voelen om zich hiervoor in te zetten. Deze stichting is niet politiek gericht. Kern ’75 levert deze nog op te richten stichting haar kennis en kunde en staat volledig achter de doelstelling: ‘Behoud van het groene en open landschap binnen de zicht- en loopafstand van de gemeente Gilze en Rijen zodat het oorspronkelijke evenwicht tussen natuur en cultuur in balans blijft’.

Kern ’75 begrijpt dat wat u nu leest misschien niet het gewenste is wat u hoopte te lezen. Maar mooier kunnen we het als Kern’75 niet maken. We willen een eerlijk en realistisch beeld geven.

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp of andere onderwerpen dan kunt je contact met ons opnemen via info@kern75.nl of benader onze fractieleden. Ook als u graag een meepraat met onze fractie over verschillende onderwerpen dan nodigen we u graag uit.