Bezwaar PvdA tegen diepe ‘auto-te-gast tunnel’ krijgt steun

De Partij van de Arbeid Gilze en Rijen werd afgelopen week verrast door een krantenpublicatie dat er nieuw onderzoek wordt ingesteld naar de onderdoorgang die gepland staat bij het NS-station in Rijen. De gekozen tunneluitvoering met een rijdiepte van 3,5 meter levert door te steile hellingen te veel risico’s op voor met name oudere fietsers. De gemeenteraad zal nog door het college worden geïnformeerd.

PvdA waarschuwde al langer voor de gevaren
Het wekt voor de PvdA geen enkele verbazing dat recent onderzoek aantoont dat de risico’s van een dergelijke tunnel te groot zijn. Immers auto’s en fietsers maken gelijktijdig in twee richtingen gebruik van een te diepe en smalle tunnelbak met hellingpercentages tot meer dan 5%. Raadslid Peter von Meijenfeldt hierover: “Al in 2019 is bij diverse gelegenheden, onder meer door de PvdA en omwonenden gewezen op de grote veiligheidsrisico’s die de gemeente neemt met het tunnelplan. Het College van Burgemeester en Wethouders wimpelden echter alle bezwaren weg. Dit, met als argument dat hulpverleningsvoertuigen van de brandweer van de onderdoorgang gebruik moeten maken”.

Diepe tunnel blijkt niet nodig en is te riskant
Recent onderzoek door Stichting Zet in Tilburg bevestigt nu de bezwaren die bij herhaling tegen het tunnelplan zijn gemaakt. De te steile helling, met name aan de zuidzijde van de tunnel, wordt te riskant geacht voor de door de gemeente gewenste functie.
Opmerkelijk is dat ook de brandweer nu zelf een redelijk alternatief voorstelt via de spoorovergang aan de Vincent van Goghstraat.

Deskundige bestreden al in 2019 de gekozen tunneluitvoering
Peter von Meijenfeldt herinnert hierbij aan bijeenkomsten die in 2019 plaatsvonden: “Verkeersdeskundige Hora van Veilig Verkeer Nederland presenteerde een onderzoek over de veiligheid van de tunnel en concludeerde: De tweerichtingenverkeerstunnel is bij het toestaan van de brandweer, waardoor een hellingspercentage van 5% moet worden toegepast, voor fietsers niet comfortabel. Er moet een hoogteverschil van ca. 5.20 m1 worden overbrugd. Bij daardoor te verwachten hoge rijsnelheden van fietsers – auto’s in tegengestelde richting is de tunnel onveilig. Ook veiligheidsdeskundige Jack Kusters hekelde in een presentatie de wens van de brandweer omdat deze niet was onderbouwd. Hij wees daarbij op de mogelijkheid van de spoorpassage via de Vincent van Goghstraat. Beide deskundigen werden door de het gemeentebestuur echter niet serieus genomen”. De PvdA wacht in spanning de uitkomsten van het onderzoek af.

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl