Woensdagavond 14 april hebben bestuurders Ingrid Langen – de Kanter (Stichting CCGR) en Paul Adels (Theek 5) de plannen voor de verbouwing van de bibliotheek gepresenteerd aan de commissie Samenleving van de gemeente Gilze en Rijen.
De sfeerimpressie van de nieuwe, open bibliotheek, over bijna de gehele linkerzijde van CC de Boodschap, geeft een modern, licht en uitnodigend beeld. Dit samen met een nieuwe trap en nieuwe informatiebalie zorgt voor een echte metamorfose van het cultureel centrum.

Sociaal-maatschappelijke en culturele hart
Theek 5 beoogt met de nieuwe bibliotheek een moderne, aangename plek voor kennis en informatie én voor ontwikkeling en ontmoeting te bieden. Een plek ook, waar alle inwoners van Rijen zich welkom voelen. Dit sluit aan bij de doelstelling van Cultureel Centrum de Boodschap om samen met partners het sociaal-maatschappelijke en culturele hart van Rijen te zijn .

Ambitieuze verbouwing binnen budget
Er werd duidelijk dat goed is nagedacht over de kosten van het project en door CCGR is gezocht naar externe fondsen en creatieve oplossingen om het ambitieuze verbouwingsplan mogelijk te maken. Zo werd al eerder bekend gemaakt dat het personeel van CC de Boodschap is ingezet voor de eerste sloopwerkzaamheden.
Bovendien kan het Rijense Bouwbedrijf Vermeulen, verantwoordelijk voor de verbouwing, dit in 2 in plaats van 5 fases gaan doen. In fase 1 wordt de voorkant van CC de Boodschap verbouwd en in fase 2 de achterkant, waar de huidige bibliotheek is gehuisvest. Tussen deze fases in verhuist Theek 5 naar voren, waardoor de sluiting van de bibliotheek zo kort mogelijk duurt. “Complimenten voor het gezamenlijke projectteam van De Boodschap en Theek 5 dat het gelukt is om de nieuwe bibliotheek te gaan realiseren binnen de gestelde kaders. We zijn zeer benieuwd naar het resultaat en we kijken uit naar de opening van deze vernieuwde en gewaardeerde voorziening in onze gemeente”, reageert wethouder Ariane Zwarts.

Rijens DNA
De bedoeling is dat het Rijense DNA goed zichtbaar wordt in de bibliotheek, maar ook de vergaderruimte daarachter zal worden ingericht met oog voor de Rijense geschiedenis. “We willen dat mensen die hier komen, weten wat het Rijens verleden inhoudt. Hoe? Dat blijft voor de inwoners nog even een verrassing”, aldus Ingrid Langen en Paul Adels.

De verwachting is dat de opening van de vernieuwde bibliotheek in september plaatsvindt en Rijen in het nieuwe seizoen beschikt over een modern en fris cultureel centrum.