Overleg gemeenteraden Gilze en Rijen en Goirle is gewenst

Al vele jaren wordt er gezocht naar een goede oplossing voor fietsers op de Rielsebaan en de Gilzerbaan. De huidige weg van Gilze naar Riel is niet veilig voor fietsers. De PvdA Gilze en Rijen vindt dat er niet langer gewacht mag worden, maar dat er zo spoedig mogelijk gestart moet worden met de aanleg van een vrijliggend fietspad.

Veiliger fietsverbinding
Deels ligt de weg tussen Gilze en Riel op het grondgebied van Gilze en Rijen, deels op het grondgebied van de gemeente Goirle waaronder Riel valt. In Gilze en Rijen wil men werk maken van een veiliger fietsverbinding. De gemeente Goirle heeft nog niet aangegeven of, hoe en wanneer men een veiliger fietsverbinding wil realiseren, ondanks ambtelijk en bestuurlijk overleg hierover.

Vrijliggend fietspad
Volgens de PvdA Gilze en Rijen is het realiseren van een vrijliggend fietspad de veiligste optie. Er fietst schoolgaande jeugd over de route en daarnaast wordt deze route ook gebruikt door recreatieve fietsers. Naast het auto- en landbouwverkeer wordt de route ook steeds meer gebruikt door compostwagens op weg naar het nabij liggend composteerbedrijf. Kortom: nog langer wachten is voor de PvdA geen optie.

Overleg gemeenteraden
Echter, zoals gezegd ligt een deel van de weg tussen Gilze en Riel op het grondgebied van Goirle en daar is over de noodzaak van een veiligere fietsverbinding nog geen duidelijkheid.
In de commissie ruimte van maandag 12 april opperde Peter von Meijenfeldt (PvdA) het idee om vanuit de gemeenteraad van Gilze en Rijen op korte termijn met de gemeenteraad van Goirle te overleggen. Het doel is om zo samen over de gehele route een vrijliggend fietspad te realiseren.

Provinciale subsidie
Alle overige partijen stemden hiermee in. De raad van Goirle is inmiddels uitgenodigd voor een gesprek. Hopelijk leidt dit overleg ertoe dat ook de gemeente Goirle bereid is om samen met de gemeente Gilze en Rijen een vrijliggend fietspad tussen Gilze en Riel te realiseren op korte termijn. Van belang is dat er ook een provinciale subsidie in het geding is. De PvdA wil graag op eigen grondgebied alvast zo spoedig mogelijk beginnen. Met als uitgangspunt dat het fietspad bij voorkeur wordt aangelegd op zowel het grondgebied van Goirle als op het grondgebied van Gilze en Rijen zodat de gehele route veilig wordt voor fietsers.