Vanaf dit jaar worden de bermen en sloten in veel gemeenten in West-Brabant op een andere manier gemaaid. Het gaat om een samenwerking tussen 13 West-Brabantse gemeenten, waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en het Bijenlandschap. Ook onze gemeente doet mee. De belangrijkste aanleiding is dat alle deelnemers hebben uitgesproken ecologisch en bijvriendelijk te willen maaien om de natuur een handje te helpen in het kader van de wet Natuurbescherming (2017).

De grootste verandering is dat de bermen en sloten minder vaak worden gemaaid. Door onze natuur en het leefgebied van verschillende insecten te beschermen, verbeteren we de biodiversiteit in het gebied. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups weer terug kan komen. Uiteindelijk is deze nieuwe manier van maaien dus goed voor dier én mens. Het is voor onze inwoners niet toegestaan om zelf de bermen en sloten te gaan maaien. Het leefgebied van de insecten en andere dieren kan dan worden verstoord.

Rene Lazeroms, Bijenambassadeur van het Bijenlandschap West-Brabant, vertelt meer over het belang van dit project: ”De kracht van het Bijenlandschap is om samen verbinding te maken voor de bijen. Daarom is dit een erg bijzonder project. Wat wegen zijn voor mensen, zijn bermen voor bijen. De bloeiende en ruigere bermen bieden voedsel en nestelgelegenheid voor bijen, hommels en andere insecten. Het enorme netwerk van wegbermen verbindt de leefgebieden van de bijen en bestuivers. Zo ontstaat er een robuust en veerkrachtig systeem dat bijen in staat stelt om tegenvallers op te vangen.”

Ook Kees de Jong, bestuurder van waterschap Brabantse Delta, is enthousiast over de samenwerking: “Samen met de partners werken we aan duurzaam beheer van onze sloten en wegbermen, met oog voor de natuur en de biodiversiteit. Samen zorgen we voor meer biodiversiteit in West-Brabant.”

Wat betekent dit concreet in onze gemeente?
Vanaf 1 juni maaien we de zichthoeken bij gevaarlijke kruisingen en, op sommige plaatsen, de eerste meter langs de weg. Daarmee voorkomen we verkeersonveilige situaties. In september maaien we de helft van de bermen. Dat wil zeggen het ene jaar alleen de linkerkant van de berm en het andere jaar alleen de rechterkant van de berm. Om het leefgebied van insecten niet te verstoren, blijven er wel kleine stroken gras staan in de gemaaide berm. Datzelfde geldt ook voor bermsloten. Uitzondering zijn de bermsloten die veel water afvoeren.. Deze sloten maaien we wel elk jaar.

Wethouder Aletta van der Veen is blij met de samenwerking.” Doordat maar liefst 13 gemeenten zijn aangesloten bij deze samenwerking zien we op termijn in een groot gebied een mooi lint van bloemen en planten in verschillende hoogtes in de bermen. Het is misschien even wennen. Bermen gaan er anders uitzien. Maar het levert ons zoveel op. Bloemen en planten krijgen zo meer tijd om te groeien en de berm biedt betere leefomstandigheden voor insecten. En dat is heel goed voor de biodiversiteit. Daar zeggen we graag ja tegen!”