Onlangs werd de begroting 2022 – 2026 door wethouder Vermorken (VVD) namens het college van B&W gepresenteerd. Met een snorkend verhaal erbij dat volgend jaar “het college de boel financieel goed achterlaat”.
Maar is dit waar? NEE!
Frits van Vugt, raadslid D66: “Aan het begin van deze raadsperiode, in 2018, hadden we nog positieve cijfers in de meerjarenbegroting. In vierjarig perspectief was dat €1,4 miljoen (incl. overschot 2017).
De nieuwe meerjarenbegroting 2022-2025 die het college vorige week met enige trots presenteerde, sluit echter af met een meerjarig TEKORT van opgeteld €919.000. We duiken dus diep in de rode cijfers! Terwijl het college op zijn borst blijft kloppen dat het allemaal zo goed gaat.”

Het college en de coalitiepartijen roepen al jaren dat we heel blij mogen zijn dat we tot de goedkoopste gemeenten van Nederland behoren. Maar hoe lang houden we dat nog vol? Bovendien vergeten ze dat de woonlasten heel fors zijn gestegen, de laatste drie jaar, de OZB alleen al met 34%!

Een dikke onvoldoende voor het college van VVD, CDA, Gemeentebelang en Kern ‘75
Antonet Krol, ook raadslid namens D66, voegt toe: “Na het vertrek van wethouder Dols (CDA) in 2019 stond Gilze en Rijen er onverwacht niet rooskleurig voor. Je denkt dan dat het roer omgaat. Maar tot onze verbazing ging het college, onder wethouder financiën Vermorken (VVD), door waar de vorige wethouder eindigde. Hij denkt ‘dat dit college de boel financieel goed achterlaat’. Wij denken van niet! Allereerst niet omdat de meerjarenbegroting een fors tekort weergeeft van ruim 9 ton.”

Als dit college in maart 2022 het pluche verlaat dan staat de teller op:
– een langlopende schuldenlast van ruim €42.000.000 (die volgens de boeken terugloopt tot €30.000.000 in 2025)
– een financieringstekort dat oploopt tot ruim € 20.000.000 in 2025
– een algemene reserve van slechts €411.000

Oorzaken financiële malaise
Onze reserves zijn deels opgegaan aan zinvolle zaken zoals nieuwe schoolgebouwen en sportaccommodaties, maar ook aan zinloze projecten; we noemen er hier een paar. Ondergrondse afvalcontainers (€ 1.500.000), Badda Bing (€ 1.500.000), ‘schenking’ aan ambtelijke organisatie ABG (€ 1.000.000), slechte onderhandelingen centrumplan Gilze (± € 1.000.000), reconstructie raadhuisplein (€ 500.000).
In opdracht van de coalitiepartijen (VVD, CDA, GB en Kern ’75) geeft de gemeente te veel geld uit aan:
1. Een te dure (ambtelijke) ABG organisatie die ieder jaar opnieuw € 1,3 miljoen teveel kost (in vergelijking met elders)
2. Een onnodige 4e wethouder: jaarlijks €135.000
3. Onzinnige projecten zoals een draak van een fietssnelroute op dit tracé (€850.000) en een onveilige, niet met de fiets neembare auto-te-gast tunnel, als onderdeel van de nieuwe spoorzone: kosten €42 miljoen, waarvan €10 miljoen gemeentelijke bijdrage (inmiddels al opgelopen tot €12,5 miljoen – de verwachting is dat dit loopt verder oploopt met enkele miljoenen).

Ander financieel perspectief nodig
Met een vergrijzende bevolking en een energie- en klimaattransitie voor de deur, waar dit college slechts een fooitje voor vrijmaakt, is dit een hard gelag voor onze inwoners. De woonlasten dreigen weer stevig te moeten stijgen, zoals de afgelopen jaren al het geval was. D66 maakt andere keuzes. Hierop komen wij binnenkort terug. Reactie? Mail: fractie@D66gilzerijen.nl