Eindelijk was het dan weer zover, de jaarmarkt! Kramen met vogelhuisjes, lekkernijen, promotie van de regendouche, verenigingen, scholen, vrijwilligersorganisaties en ook de politieke partijen van Gilze en Rijen waren weer present! Natuurlijk was het CDA lokaal Gilze en Rijen erbij.

We waren al vroeg uit de veren. Voor achten stond Ton bij Smaak om ons kraamnummer op te halen en stipt acht uur arriveerden Connie, Janet en Alwijn om de kraam om te toveren in een herkenbare CDA-kraam. Ons thema dit jaar: “Wat kan er beter in het verkeer? De groene CDA fiets was daarbij dé blikvanger. In de loop van de ochtend kwamen ook Lenie, Jac, Martin en Sandra erbij.

Het was fijn om zoveel mensen te ontmoeten, te luisteren en samen te praten. De allereerste opmerking die we kregen: “ zoveel als mogelijk 30 km per uur als maximale snelheid binnen de bebouwde kom”. Wij zijn blij met deze opmerking want hiervoor willen we ons graag hard maken!

Verder vroegen mensen aandacht voor veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers en verkeersspiegels op plekken waar slecht zicht is op verkeer. Bredere fietspaden en het onderhoud van fietspaden en trottoirs en de wens voor een bloembak in een straat om de snelheid eruit te halen. Ook kwam meerdere malen naar voren dat veel onveilige situaties te maken hebben met het gedrag van verkeersdeelnemers. Aanpassen heeft dan geen zin maar meer verkeerscontroles op de juiste plekken zouden wel kunnen helpen.

Sommige dingen zijn volgens ons snel op te lossen zoals het plaatsen van een verkeersspiegel, maar andere zaken zijn complexer en moeten eerst goed bekeken worden. Het CDA gaat hard aan de slag om te kijken hoe wij ons steentje hieraan kunnen bijdragen.

Daarnaast kwamen ook andere onderwerpen voorbij die leven onder de inwoners van onze gemeente zoals de JOP’s, de AED’s en huisvesting. Ook hiervoor hebben we vanzelfsprekend veel aandacht!

En de allermooiste opmerking die we kregen: “Wat is het gezellig zo, wat fijn om zoveel mensen te ontmoeten en een praatje te maken, ik wil het liefst dat het iedere dag jaarmarkt is!”

Wilt u reageren of met ons in gesprek? Stuur dan een berichtje naar secretaris@cdagilzerijen.nl