Bij de begrotingsbehandeling werd afgelopen week door de PvdA en D66 een amendement ingebracht om Olivijn niet te gebruiken voor het opknappen van wandelpaden in de Warande bij Gilze. Volgens beide partijen een onverantwoord besluit. Maar Kern’75, CDA en Gemeentebelang hechtten niet aan de milieubezwaren en de hoge kosten van dit verhardingsmateriaal. Hopelijk komen deze partijen bij betere bestudering op hun schreden terug.

Zonder discussie een onverantwoord besluit
Olivijn is een magnesium silicaat dat in zeer grote hoeveelheden voorkomt op aarde. Het heeft de eigenschap dat het CO2 kan vastleggen. Maar de effectieve werking hiervan is omstreden en voorts zijn er veel goedkopere manieren om CO2 vast te leggen. Bovendien heeft Olivijn lange tijd nodig om tot werkelijke CO2 reductie te komen.
Het gebruik van Olivijn is bovendien exorbitant duur, ca. 8x de kosten van andere verhardingen. Een ton Olivijn heeft in doorsnee 1.000 jaar nodig om 1 ton CO2 vast te leggen. De bijdrage van Olivijn aan het klimaat is daardoor minimaal. Niet voor niets wordt het middel nauwelijks toegepast in de wegenbouw.
In de raadsvergadering vonden Kern’75, CDA en Gemeentebelang het niet nodig om de klimaatbijdrage en de hoge extra kosten van Olivijn, namelijk 80.000 euro ter discussie te stellen. “Onbegrijpelijk en onverantwoord, aldus PvdA raadslid Peter von Meijenfeldt. De bewoners van onze gemeente hebben recht op eerlijke informatie en reële kosten”.

Grote gaten in de aarde
Om de wereldwijde jaarlijkse CO2 productie van 30 miljard ton (waarvan 160 miljoen kg in onze gemeente) op te vangen met Olivijn zou jaarlijks voor de winning een gat in de aarde nodig zijn van meer dan 7 kubieke kilometer (7 km lang, 1 km breed en 1 km hoog). Peter von Meijenfeldt: “Dit is ten ene male ontoelaatbaar en vergroot de klimaatverandering in nog sterkere mate. Bovendien bevat Olivijn veel nikkel dat de grond verontreinigt. Hierop zullen de wandelaars in de Warande niet happig zijn. De aanpak van klimaatverandering in onze gemeente kan niet duizenden jaren vooruit worden geschoven. Bovendien is het effect van bomen en zonnepanelen vele malen groter en sneller. Steek liever de 80.000 euro in die voorzieningen. Maar nog beter is het om ons aandeel in de broeikasgassen naar nul terug te brengen”.

Steun van Groen Gilze Rijen en de VVD
Het amendement van PvdA en D66 kreeg de steun van coalitiepartij VVD en van Groen Gilze en Rijen. Kern’75, CDA en Gemeentebelang hadden echter een meerderheid, waardoor het werd verworpen.
Peter von Meijenfeldt: “Deze 3 partijen denken wellicht hun klimaat- en duurzaamheidsimago te versterken. Maar gelet op de nadelen van Olivijn op het klimaat en de zeer geringe compensatie van CO2 bereiken ze het tegendeel.
Hopelijk krabt het college zich nog danig achter de oren voordat ze met een voorstel naar de raad komen”.

Hebt u een vraag of klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl