Aan het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Gilze en Rijen

d.d. 11 december 2021

Betreft: vertrek van wethouder Diepstraten

Geacht college,

Afgelopen dinsdag 7 december 2021 werden wij verrast door het plotselinge ontslag, op eigen verzoek, van wethouder Diepstraten. De reden van vertrek heeft ons verbaasd.

Zij constateerde: “Ik ervaar onvoldoende ruimte en vertrouwen in de ondersteuning op organisatieniveau om nog langer de verantwoordelijkheid voor mijn portefeuille te willen en kunnen dragen. Ik constateer dat er een verschil van inzicht is over de aanpak en urgentie en dat het me onvoldoende gelukt is de voor mij noodzakelijke verandering hierin te bewerkstelligen.”

In de reactie van de coalitiefracties en wethouders d.d. 8 december j.l. wordt aangegeven dat zij de komende tijd met elkaar benutten om een goede invulling te geven aan de ontstane situatie. D66 en GGR gaan er vanuit dat de werkzaamheden tussen de huidige collegeleden worden verdeeld. Dit gezien het korte tijdsbestek dat er nog rest tot aan de verkiezingen in maart 2022.

Tevens wijzen wij erop dat in de huidige begroting al €4.200.000 gereserveerd is voor oud- en vertrekkende wethouders. Wij nemen aan dat u de inwoners niet nog op extra kosten wenst te jagen, en niet weer een nieuwe (tijdelijke) wethouder aanstelt.

Met democratische groet,

Namens de fracties van D66 en Groen Gilze en Rijen,

Antonet Krol en Peter van Seters