Het CDA is blij met de jongeren die hun talenten namens het CDA willen inzetten voor Gilze, Hulten, Molenschot en Rijen. Samen zijn we sterker! Bij de eerste 6 kandidaten op onze kieslijst voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen staan maar liefst twee twintigers. Op de zesde plaats staat onze jongste kandidaat Sven Faes, agrarisch ondernemer in Gilze.

Hallo, graag wil ik mezelf even voorstellen. Ik ben Sven Faes, ik ben 23 jaar en al die jaren woonachtig in Gilze. Sinds kort woon ik samen met mijn vriendin Céline in het buitengebied van Gilze.

Mijn hobby’s zijn biljarten en voetballen, maar mijn grootste hobby is het houden van schapen. Hier ben ik al meer dan 10 jaar mee bezig. Het mooiste hiervan is het zorg dragen voor deze dieren en hier een band mee opbouwen. Als laatste vrijetijdsbesteding ben ik bestuurslid van AJK-Oosterhout. Het AJK zorgt voor contact tussen lokale agrarisch geïnteresseerde jongeren. Onder andere organiseren we thema-avonden die aansluiten bij zaken die spelen in onze sector.

Verder ben ik bezig met een agrarische opleiding aan de HAS-hogeschool in ’s-Hertogenbosch maar voornamelijk ben ik te vinden op het agrarisch bedrijf van Piet en Tonny Swolfs. We zitten nu in een overnameproces waarin we samenwerkend een gezond boerenbedrijf proberen weg te zetten.

Naar mijn mening is een innovatieve agrarische sector een belangrijke schakel in onze gemeente. Deze sector moet zich kunnen blijven ontwikkelen en ruimte krijgen om te ondernemen. En neemt een centrale positie in als hoofdgebruiker van het buitengebied. Boeren zijn hier de spil voor transities die op lokaal en landelijk gebied spelen. Het landelijk, provinciaal en regionaal beleid zijn daarbij de randvoorwaarden zonder dat daar nog verder beperkende gemeentelijke regelgeving aan wordt toegevoegd.

Ik heb voor het CDA gekozen omdat ik meerwaarde zie in het lidmaatschap van een landelijke partij. De directe contacten met de CDA fracties in Provincie en 2e Kamer maken het voor gemeenteraadsleden makkelijker praktische onvolkomenheden in wet- en regelgeving kenbaar te maken en gewenste veranderingen te bewerkstellen.

Vragen of reacties kunt u mailen naar secretaris@cdagilzerijen.nl