Burgemeester Derk Alssema reikte op zondagmiddag 1 mei de gemeentelijke erespeld in goud uit aan oud-wethouders Aletta van der Veen uit Molenschot en Ariane Zwarts uit Rijen. Dat deed hij tijdens de bijeenkomst Grootse helden. Een bijeenkomst waarin aandacht was voor bijzondere talenten in onze gemeente. De oud-wethouders, Aletta van der Veen, Ariane Zwarts, David Vermorken en Annet Stinenbosch maakten van de gelegenheid gebruik om afscheid te nemen van samenwerkingspartners, inwoners en andere genodigden.

Aletta van der Veen
Mevrouw Aletta van der Veen was sinds 2014 wethouder (Kern’75) in Gilze en Rijen. Zij bekleedde deze functie tot en met 25 april 2022. In deze periode had zij diverse portefeuilles. Onder andere jeugd en jongeren, onderwijs, sport, wijk- en buurtbeheer, beheer en onderhoud openbare ruimte, natuur en landschap en toerisme en recreatie.
Daarvoor was ze lid van de commissie Samenleving (2006-2014) en ook raadslid (2010-2014).

Ariane Zwarts
Mevrouw Ariane Zwarts was sinds 2014 wethouder (Gemeentebelang) in Gilze en Rijen. Ook zij bekleedde deze functie tot en met 25 april 2022. De laatste vier jaar was zij ook locoburgemeester.
In deze periode had zij diverse portefeuilles. Onder andere Wet maatschappelijke ondersteuning, milieu en duurzaamheid, afval en kunst en cultuur. Daarvoor was zij lid van de commissie Ruimte (2006-2010) en lid van de gemeenteraad en commissie Middelen (2010-2014).

In de afgelopen acht jaar hebben beide oud-wethouders zich tijdens hun wethouderschap zeer verdienstelijk gemaakt voor de gemeente Gilze en Rijen en hun taak met grote inzet en enthousiasme vervuld. In die tijd hebben zij veel voor elkaar gekregen en in gang gezet.

De gemeentelijke erespeld in goud is in 1991 in het leven geroepen om personen te eren die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de lokale samenleving.