Op verzoek van het ABG bestuur heeft de externe procesleider Nico van Mourik een rapport gemaakt over de toekomstige huisvesting van de ABG-organisatie. Hierin formuleert hij vijftien uitgangspunten. Zijn advies daarbij is om de ABG-organisatie op korte termijn (2021) te concentreren op twee locaties en vervolgens op de middellange termijn (2025) op één gezamenlijke locatie te huisvesten. Verder is bestuurlijke zelfstandigheid van de drie gemeenten een uitgangspunt.

ABG-organisatie biedt meerwaarde
Het rapport geeft aan dat de ABG-organisatie als jeugdige ambtelijke organisatie in relatief korte tijd veel bereikt heeft. De besturen van de drie gemeenten hebben daarvan zichtbaar en merkbaar profijt. Daarbij stellen de opgaven waarvoor de gemeenten staan andere, nieuwe eisen aan de ambtelijke organisatie. De dienstverlening digitaliseert in toenemende mate, de opgaven vereisen projectmatig en ook programmatisch werken, multidisciplinair werken schept toegevoegde waarde. De toekomstige huisvesting moet deze manier van werken ondersteunen. Tot slot geeft het rapport aan dat ook de bereikbaarheid van een werkplek, mede bepaalt of een organisatie een aantrekkelijke werkgever is. Daarom roept het rapport op om duurzaam te investeren in samenwerking in een inspirerende werkomgeving, die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer.

Balie, buitendienst en bestuur blijven in de drie gemeenten
Het rapport geeft aan dat er noodzaak is om te concentreren. Het vinden en inrichten van een nieuwe centrale werkplek voor medewerkers kost tijd. Daarom is het advies om als tussenstap alle medewerkers onder te brengen in de gemeentehuizen van Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. De balies en buitendienst blijven nu en in de toekomst wel aanwezig in de drie gemeenten en ook de colleges van burgemeester & wethouders inclusief bestuursondersteuning, de gemeenteraden en griffies blijven in hun eigen gemeente zichtbaar en gehuisvest.

Duidelijkheid over bestuurlijke toekomst nodig
Het bestuur van de ABG-organisatie stelt de drie gemeentebesturen in juni 2021 eerst in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op het rapport ‘Met het oog op de toekomst’. Daarvoor wordt in iedere gemeente op 16 juni een gemeenteraadsvergadering belegd. Daarbij vraagt het bestuur aan de drie gemeenteraden om in september 2021 een besluit te nemen over de bestuurlijke toekomst en dan ook akkoord te gaan met de volgende stap in het optimaliseren van de huisvesting van de ABG-organisatie.

Samen stappen zetten
Het opstellen en vaststellen van het rapport met uitgangspunten is stap twee van vijf stappen om te komen tot een gezamenlijk standpunt over de toekomstige huisvesting van de ABG-organisatie. De volgende stap, het uitwerken van een concreet plan op basis van de vijftien uitgangspunten, zet de ABG-organisatie pas na een positieve afronding van stap twee. Dat hebben de drie gemeenteraden en het ABG-bestuur met elkaar afgesproken.

De heer Nico van Mourik is de auteur van het rapport ‘Met het oog op de toekomst’ en was in de afgelopen periode een onafhankelijke externe procesbegeleider. Om te komen tot het rapport sprak hij in de afgelopen periode met de gemeentebesturen van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen, het ABG-bestuur, directie, management en ondernemingsraad/medewerkers.

Lees hier het rapport “Met het oog op de toekomst” van Nico van Mourik