Eindelijk ligt er een Lokale Educatieve Agenda(LEA) voor de gemeente Gilze en Rijen op tafel. Kinderopvang, scholen en gemeente slaan de handen ineen om ieder kind in onze gemeente de best mogelijke ontwikkelkansen te bieden. Kansengelijkheid is één van de kernbegrippen. Ook heeft ieder kind in onze gemeente recht op passend onderwijs, waarbij thuisnabij onderwijs belangrijk is. Het CDA staat volledig achter deze uitgangspunten.

Kansengelijkheid
Kansrijk opgroeien luidt de veelbelovende titel van de LEA. Onderwijs, kinderopvang en gemeente willen samen bouwen aan de beste ontwikkelkansen voor ieder kind ongeacht afkomst of omstandigheden. Een hoge ambitie waar we als CDA volledig achter staan. Er is echter nog een lange weg te gaan. Kansrijk opgroeien betekent allereerst een goede start in het leven kunnen maken. Als er omstandigheden zijn die dat belemmeren dan is het belangrijk dat het gezin één aanspreekpunt heeft om hierin verandering te brengen. Kinderopvang en onderwijs spelen een belangrijke rol in de ontwikkelmogelijkheden en toekomst van een kind. Terugdringen van kansenongelijkheid betekent dat ieder kind de kans krijgt zijn eigen talenten te ontwikkelen. Taalontwikkeling, een uitdagend en passend onderwijsniveau, muziek, cultuur en sport zijn voor ieder kind belangrijk en moeten voor ieder kind bereikbaar zijn. We moeten met elkaar bereid zijn om hiervoor geld beschikbaar te stellen en te blijven stellen.

Gemeentebrede visie op onderwijs
In de LEA ontbreekt nog een visie op krimp of juist groei van scholen door de drie schoolbesturen en de gemeente. Het CDA vindt een gezamenlijke visie hierop belangrijk. Helaas lijkt een overleg hierover als mosterd na de maaltijd te komen voor de school en peuterspeelgroep in Hulten. Ondanks het gesprek waartoe we de wethouder opriepen is het voorgenomen besluit van het bestuur van Nuwelijn/Muzerij om de school te sluiten in 2024 nog steeds niet van tafel. De MR van De Drie Musketiers heeft laten weten het vertrouwen in het bestuur op te zeggen. Thuisnabij onderwijs is straks voor de kinderen van Hulten een gepasseerd station als het bestuur bij het besluit blijft. Het CDA roept de bestuurder van Nuwelijn en Muzerij nogmaals op om de school en voorschoolse educatie in Hulten te behouden!

Voor een reactie of andere vragen kunt u mailen naar j.frankemolle@cdagilzerijen.nl