Vrijdag 29 september gaven dagelijks bestuurder Angelien Hagenaars (waterschap Brabantse Delta) en wethouder Rik Grashoff (gemeente Tilburg) het startsein voor het project Beekherstel Oude Leij – Bosperceel. Het traject Bosperceel ligt ten zuiden van de Gilzerbaan en ten noorden van de A58. We richten de beek natuurlijk in en laten hem slingeren. Dit zorgt voor meer dynamiek, schoner water en meer biodiversiteit.

Waarom beekherstel?
In de jaren ’80 is de beek Oude Leij recht getrokken en werden er stuwen geplaatst. Zo kon het waterpeil zo constant mogelijk gehouden worden. Dit is niet goed voor de natuur. Op dit moment voldoet de Oude Leij hierdoor niet aan provinciale en Europese normen. De stroomsnelheid is te laag, en de natuurkwaliteit moet verbeterd worden. Daarom richten we de beek natuurlijker in, en laten we hem enigszins slingeren. Zo ontstaan wisselende stroomsnelheden. En komt er meer dynamiek én schoner water met meer biodiversiteit. De Oude Leij vormt een belangrijke natte, natuurlijke verbinding tussen de Regte Heide en het Riels Laag met de Lange Rekken. Deze verbinding is goed voor het voortbestaan van amfibieën en kleine zoogdieren.

Angelien Hagenaars: “Binnen dit project werken we met de vele grondeigenaren, de aannemer en de gemeente Tilburg. We zijn blij met deze mooie samenwerking, en kijken ernaar uit om dit gebied nóg unieker te maken.”

Rik Grashoff: “Met dit bijzondere project gaan we verdroging tegen, en werken we aan biodiversiteit, natuur en een betere waterkwaliteit. Daar doen we het voor!”

Poel voor de boomkikker
Naast het beekherstel leggen we ten zuiden van de Gilzerbaan en ten oosten van het Bels Lijntje een nieuwe poel aan voor de Boomkikker. De grond die hierbij vrijkomt, gebruiken we voor het beekherstel van de Oude Leij.

Samenwerking
Het project wordt mogelijk gemaakt door Europese (POP3) subsidie, financiële steun van de provincie Noord-Brabant MOK subsidie en Rijkswaterstaat.

Meer informatie op Beekherstel Oude Leij – Bosperceel | Waterschap Brabantse Delta