Tijdens onze bezoeken aan de diverse wijken en kernen krijgen wij nog al eens te horen dat de inwoners het openbaar groen eenzijdig, rommelig en slecht onderhouden vinden. D66 heeft zich de afgelopen jaren ingezet om de straten en daarbij ook het groen, mooier, kleurrijker en gezelliger te maken. Antonet Krol, fractievoorzitter D66 Gilze en Rijen: “Een kleurrijke inrichting van onze kernen en buitengebied is niet alleen mooi voor het oog, maar draagt ook nog eens bij aan de biodiversiteit. Op de bloemen komen insecten af en deze trekken op hun buurt weer diverse (zang)vogels aan, ook soorten die op verdwijnen bestaan”.

Ecologisch bermbeheer en kruidenrijke weides
D66 spande zich de afgelopen periode in voor ecologisch bermbeheer. Vorig jaar was het dan zo ver: de bermkanten in het buitengebied worden voortaan op ecologische wijze gemaaid. Dit geeft de bloemen de mogelijkheid om te zaaien (foto rechtsboven). Ook steunen wij de Groene Brigade in haar strijd tegen de eikenprocessierups (EPS). Daar waar de Groene Brigade nestkastjes heeft opgehangen en begroeiing onder de bomen plaatste zijn er (bijna) geen rupsen meer te vinden. D66 riep vorig jaar het college en gemeenteraad op om helemaal te stoppen met het gif tegen de EPR en volledig voor de natuurlijke aanpak te gaan. Helaas stemden Kern’75, VVD, GB, CDA en PvdA hier tegen. Toch blijven wij hoopvol, want: nieuwe ronden, nieuwe kansen. Om ons buitengebied verder te verfraaien en meer bio-divers te maken, zullen wij het college oproepen om met de agrariërs in contact te treden over de mogelijkheden rondom extensiveren en de kansen die dit biedt voor kruidenrijke weides.

Guerrilla tuintjes en bloemrijke groenvakken
Afgelopen november deed D66 het voorstel om het voor de inwoners mogelijk te maken de boomspiegel in hun straat te verfraaien (foto links boven). Behalve VVD en CDA waren alle partijen ook meteen enthousiast over dit idee. U kunt alvast plannen gaan maken, want vanaf volgend jaar zal de gemeente u helpen als u aan de slag wilt. Ook wordt aan de wens van menig inwoner en D66 tegemoetgekomen om de groenperken te verfraaien. En zeg nu zelf, wat heeft u liever: de foto linksonder of rechtsonder? Wilt u uw straat fraaier? Geef dan uw straat door aan ons. Wij zullen uw wens dan aan de gemeente doorgeven. Reacties kunnen naar fractie@d66gilzerijen.nl