Op maandag 13 februari vindt de eerste raadsvergadering van 2023 plaats. In voorbereiding op deze raadsvergadering vinden de vergaderingen van de raadscommissies Middelen, Ruimte en Samenleving plaats op 30 januari, 31 januari en 1 februari. De vergaderingen starten om 19:30u. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergaderingen kunnen ook worden gevolgd of teruggekeken via gilzerijen.raadsinformatie.nl. Op deze pagina worden ook de agenda’s en de bijbehorende vergaderstukken gepubliceerd.

Het is ook mogelijk voor inwoners om bij deze vergaderingen gebruik te maken van het inspreekrecht. Voor meer informatie of om aan te melden, kan er een e-mail worden gestuurd naar griffie@gilzerijen.nl. Aanmelden kan tot 10:00u op de dag van de vergadering.