Ruim 557 inwoners van 29 (buurt)verenigingen in onze gemeente doen mee aan de Opschoondag op zaterdag 18 maart. Op deze dag zetten veel inwoners zich in voor een schonere omgeving. Ook basisschool St. Jozef en basisschool Vijf Eiken samen met Buitenschoolse Opvang Skoebikids doen mee. De leerlingen ruimen in de week voor de Opschoondag het zwerfafval in de buurt van de school op

Ze gaan niet alleen aan de slag met het opruimen van zwerfafval. Zij ruimen ook blad op, wieden onkruid en maken straatmeubilair schoon. De buurtverenigingen zullen daarbij bermen, stoepen, speeltoestellen, bankjes en straatnaambordjes onder handen nemen.

De gemeente zorgt voor de opruimmaterialen, zoals prikkers, handschoenen en vuilniszakken. We halen het verzamelde afval ook op. Voor de buurtverenigingen die zich hebben aangemeld voor deze dag, is er een lekkere traktatie. Na het harde werken krijgen zij een worstenbroodje of appelflap als beloning.