Vanaf 23 oktober start in onze gemeente een proef van een half jaar met jongerenontmoetingsplekken (JOP’s). De jongerenontmoetingsplekken staan bij de Uitvang in Rijen en bij Water aan de Warande in Gilze. Op basis van de opgedane ervaringen wordt het vervolg bepaald. Op 23 oktober nodigen we iedereen uit om kennis te maken met de JOP’s. We zijn die dag op beide plekken aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Daarbij bieden we u ook graag een welkomstdrankje aan. Dat doen we samen met jongeren, jongerenwerk, BOA’s en politie. Met hen hebben we de proef voorbereid en voeren we de proef ook uit.

Wanneer zijn we aanwezig op 23 oktober?
Wilt u een kijkje nemen en ons ontmoeten? Of heeft u een vraag over de proef? Op zaterdag 23 oktober zijn we van 15.00 uur tot 16.00 uur aanwezig bij de JOP bij Water aan de Warande in Gilze. Vanaf 17.00 uur tot 18.00 uur bent u van harte welkom bij de JOP aan de Uitvang in Rijen.

Doe mee en deel uw ervaringen tijdens de proef

Gedurende een half jaar doen jongeren, jongerenwerk, gemeente, BOA’s en politie ervaring op met deze ontmoetingsplekken. Ook inwoners zijn uitgenodigd om hun ervaringen te delen. Dat kan via de overlastregisseur via 14 0161 of via veiligheid@abg.nl. Tijdens de proef bekijken we wat ter plaatse de beste opstelling is voor de jongerenontmoetingsplek en of er behoefte is aan activiteiten die een bezoek aan de plek stimuleren. De opgedane ervaringen bepalen het vervolg.

Waarom jongerenontmoetingsplekken?
Met de proef van jongerenontmoetingsplekken geven we invulling aan een langgekoesterde wens om voor jongeren meer ontmoetingsplekken te creëren. Daarnaast geven jongeren aan dat ze graag een droge plek opzoeken waar ze gezellig bij elkaar kunnen zijn. Jongeren geven al lange tijd aan daar behoefte aan te hebben. Deze behoefte is in de afgelopen periode alleen maar groter geworden. Jongeren en inwoners geven beide aan dat ze de voorkeur geven aan een plek buiten de bebouwde kom. De jongerenontmoetingsplekken blijven vanaf de herfstvakantie in ieder geval een half jaar op deze plekken. Op basis van de opgedane ervaringen wordt het vervolg bepaald.